Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad trenger togstasjon for sentrumsutvikling og god samferdsel

«All erfaring viser at kostnadene ikke blir redusert med tiden, og konseptet har nok utredninger!»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2021 er utpekt som jernbanens år i EU. Transport står for ca. 31 prosent av samlede klimagassutslipp i landet. Målet er at innen 2050 skal utslippene kuttes med 90 prosent.

I Norge står jernbanen for ca. 0,32 prosent av transportrelaterte klimagassutslipp. Det betyr at vi MÅ satse mer på tog og jernbane!

Konkrete mål for jernbanen innen EU er å doble jernbanegodsets markedsandel, og tredoble lyntogenes markedsandel innen 2050.

I Norge ligger markedsandelen langt under gjennomsnittet i EU. Det er IKKE greit!

I Norge vil gjerne folk ta tog, men da må det tilrettelegges for det. I Østfold er vi porten til Europa, og vi er porten til Norge!

Vi er et industrisamfunn med stolte tradisjoner. Varene våre må få miljøvennlige transportårer som jernbane, fossilfrie skip, og gode veier!

Vi trenger også å styrke våre ambisjoner for våre havner! Da trenger vi videreutvikling og god infrastruktur til Borg havn

I tillegg til industri skal vi frakte mennesker! Østfold trenger god jernbane som kjører mennesker gjennom byene våre, og til storbyene. Intercity er besluttet som det beste alternativet. Det ligger helt fast. Det er derfor trist at regjeringen leverer til stryk i Nasjonal transportplan.

Det er tidenes løftebrudd for oss. Det begrunnes med økte kostnader. All erfaring viser at kostnadene ikke blir redusert med tiden, og konseptet har nok utredninger!

Fredrikstad er i en rivende utvikling, det er Østfolds største by, og Norges sjuende største by. I 2017 vant Fredrikstad statens pris for landets mest attraktive by. Satsing på gratis ferge og handel i sentrum bidrar til koselig bystemning og attraktivitet. Dette gjør også at infrastrukturen må følge utviklingen. Tog må være et viktig satsingsfelt.

Slik det er nå blir vi rett og slett stående igjen på perrongen! Vi trenger dobbeltspor til Halden! Vi trenger god infrastruktur i, og gjennom Østfold. Østfoldbanen er også i behov av oppjustering. Dette gjelder både for Vestre, og Østre linje.

Vi trenger

■ økt frekvens,

■ krysningsspor

■ påkobling på Follobanen

■ økt kapasitet, og hyppighet på avgangene

■ pålitelige avganger.

Næringslivet etterspør å kunne benytte Østre linje for benyttelse av gods. Alt ligger klart EMDRES, og skinnene. Vi har ingen tid å miste.

Samtidig er det slik at vi trenger å se på kapasiteten til E6, vi vil fortsette å trenge god infrastruktur selv om kjøretøyene blir fossilfrie. Behovet for gode veier er det samme, selv om kjøretøyene blir mer miljøvennlige.

Østfold har også en viktig alternativ trasé i Rv 22, som kompletterer transport som kommer nord for Oslo og skal til Østfold og gjennom Østfold. Denne må styrkes, og gjør at mye transport kan slippe å kjøre gjennom Oslo.

Rv 22 er en viktig samferdselsåre som avlaster E6. Rv 22, Fv 114/115, Fv 120 og Rv 21 er alle med på å binde Østfold sammen!

Østfold Arbeiderparti har hatt årsmøte i helgen. Vi var samstemte på at vi skal sørge for at byene våre er kraftsentrum, og styres av idealene i FN bærekraftsmål. Da trenger vi god infrastruktur som knytter det pulserende bylivet med resten av omverden. Og vi trenger gode skysstasjoner som knutepunktutvikling.

Arbeiderpartiet har lovfestet retten til digital infrastruktur for alle. Vi har lovfestet denne retten som en rettighet på lik linje med strøm.

Jeg tror det kan være en god idé å legge ansvaret for at brebånd rulles ut til hele folket til nettopp samferdsel. Da kan vi se synergier i større grad sammen med samferdselsutbygging som veier, gang og sykkelvei m.m.

Tiden for slagord er forbi, vi har alle et ansvar for å møte fremtiden med god infrastruktur. Gjennom Østfold går mulighetene enten det er inn til landet, eller ut av landet.

Østfold har stort potensial. Vi har en jobb å gjøre!

Kommentarer til denne saken