I Fredriksstad Blad mandag 6. januar forsvarer Anne-Sophie Hygen hele byens stolthet, biblioteket.

Undertegnede er helt enig i hennes vurderinger, spesielt understrekingen av at det mangler en plan fra dem som ønsker et nytt bibliotek for eventuell etterbruk av de gamle monumentale bygningene. Det må være mulig å lære av Oslos tafatte mangel på konsekvensutredninger når det gjelder fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet, Munchmuseet på Tøien og gamle ærverdige Deichmanns bibliotek.

På ett punkt er jeg imidlertid totalt uenig med Hygen. Når hun stiller spørsmål om hvor mange kunstgallerier det er behov for i Fredrikstad etter at den nye lederen av kultur- og miljøutvalget antyder muligheten av at biblioteket kan bli et kunstgalleri. Her stopper det opp for meg. Riktignok er jeg innflytter jeg også (for 48 år siden), men noe kunstgalleri i Fredrikstad har jeg ennå ikke sett.

Vi har ikke ett eneste fast galleri i byen vår som nå rommer 85.000 mennesker. Herman Heblers ønske om et galleri er historie, men all den internasjonale kunsten hans biennaler ga Fredrikstad kommune, er bare delvis tilgjengelig på kommunens virtuelle galleri, og det er ikke bra nok. Det finnes i tillegg et ukjent antall kunstverker innkjøpt av kommunen gjennom svært mange år som trenger en utstillingsplass.

Så Anne-Sophie Hygen: All ære til din kamp for å bevare biblioteket vårt som bibliotek. Men ikke bruk argumentasjonen mot realisering av et kunstgalleri. Vi trenger begge deler.