Politikerne må forberede seg å fatte tøffe vedtak for å få ned pengebruken.

– Det vil gjøre vondt, sa Elin Tvete (Sp) i formannskapet. Hun pekte på utfordringene som kommer.

Truls Velgaard (H) vil gjerne delta i omstillingsarbeidet, som kan bety at de totale utgiftene i Fredrikstad kommune må reduseres med en tidel. Bjørnar Laabak (Frp) minnet om at det er svært mye å hente på å ta i bruk ny teknologi.

Alvorlig økonomisk utvikling

Reaksjonene kom etter at stabsdirektør Ole Sverre Strand fortalte formannskapet om den alvorlige økonomiske utviklingen, og behovet for en større snuoperasjon. Behovet har vært der lenge

Fredrikstad kommune brukte 77 millioner mer enn budsjettert i drift i fjor. Skatteinngangen og øvrige inntekter ble bedre enn forventet, slik at sluttresultatet for 2020 endte på minus 25,4 millioner kroner.

Det var første år med røde tall siden 2010, men 2018 var også et svært svakt år for Fredrikstad, og de økonomiske problemene har bygd seg opp over tid. Nå er ansatte og politikere nødt til stramme kraftig inn. Det vil merkes.

Hvor innsparingene skal gjøres, og hvem som vil merke omstillingen, er det for tidlig å konkludere om. Jobben nå blir å finne ut hvor det er mulig å spare, og legge opp en omstillingsplan.

Langt dårligere enn Sarpsborg i fjor

Til sammenligning gikk Sarpsborg kommune 64,8 millioner i pluss i fjor. Av kommunene i ASSS-nettverket (som omfatter ti av Norges største kommuner) var det bare Fredrikstad som kom ut av 2020 med røde tall.

Strand opplyste at Fredrikstad har behov for å styrke økonomien med hele 500 millioner frem til 2025 for å komme opp på anbefalt nivå for netto driftsresultat nasjonalt.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold og hennes nære medarbeidere har startet et større omstillingsarbeid, kalt Bærekraft 25, som vil involvere alle ansatte. Til høsten skal det holdes 20 verksteder, det vil si tverrfaglige samlinger, som vil involvere opptil 1.000 medarbeidere i alt.

Ingen har en ferdig oppskrift for omstillingen

Politikerne vil bli holdt jevnlig orientert om hvilke omstillinger som er aktuelle. De første av de større endringene vil komme i budsjettdebatten til høsten.

Koronapandemien har ført til at helse- og velferdsseksjonen ikke har fått gjennomført den forventede omstillingen. Her vil det komme store endringer de neste årene, men de vil også gjelde de fleste deler av kommunen.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold ba politikerne forberede seg på en diskusjon om omstillinger i budsjettet til høsten.

– Ingen har en ferdig oppskrift for hvordan kommunen skal få en bærekraftig utvikling, sa kommunedirektøren. Hun minnet om at det blir krevende både å identifisere tiltak og gjennomføre dem.

Nygård sier politikerne må tåle motbør

Ordfører Jon-Ivar Nygård har erfaring fra tre-fire større omstillingsrunder i Fredrikstad kommune.

Han pekte på to større utfordringer for å lykkes med arbeidet.

– Vi har sett at vedtatte tiltak ikke er fulgt opp, fordi de ikke har vært realistiske. Det er viktig å finne tiltak som er gjennomførbare, sa han.

Den andre hovedutfordringen er å få politikere til å gjennomføre tiltak som de selv har vedtatt, selv om forslagene er upopulære for dem som rammes.

– Ofte er vedtak ikke fulgt opp fordi politikerne ikke har klart å stå i stormen og sette forslagene ut i livet, sier han.

Han understreket at det er viktig at forslagene til omstilling forankres i formannskapet, og at politikerne også kan få en rolle i idéfasen.