Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad og Sarpsborg har fått utsatt frist: Usikkert om byene bygger felles anlegg – prislappen er 1,3 milliard

Artikkelen er over 1 år gammel

Før 1. april neste år må Fredrikstad og Sarpsborg avgjøre om de skal bygge felles renseanlegg eller utvide på Alvim og Øra. Prisen for en felles satsing er anslått til 1,3 milliard. I Sarpsborg øker avgiften med 1.700 kr per huseier.

For abonnenter

Fylkesmannen i Oslo og Viken satte opprinnelig fristen for å fatte et vedtak til utgangen av året, men har nå gitt kommunene tre ekstra måneder til å bestemme seg. Hovedkravet om at det nye renseanlegget skal være i bruk innen 1. juli 2025, står fast.

Om de to kommunene vil bygge et felles anlegg på Øra, eller utvide dagens to, er høyst usikkert.

Kommunedirektøren (rådmannen) i Sarpsborg anbefaler å utrede begge alternativene, selv om det skulle koste kommunen flere millioner ekstra. Utvalg for miljø og teknikk i Sarpsborg tar stilling til forslaget onsdag 20. november.

I Fredrikstad har utvalgsleder Hans Ek tidligere gått inn for å selge tjenester til Sarpsborg og Fikke opprette et interkommunalt selskap.

Vil få krav om nitrogenrensing til flere hundre millioner

Samtidig med at kommunene får tre måneders utsettelse, varsler fylkesmannen at både Fredrikstad og Sarpsborg vil få krav om å rense nitrogen, noe som vil koste kommunene flere hundre millioner kroner hver.

Beregninger så langt viser at det vil koste 206 millioner å bygge om dagens renseanlegg på Øra for nitrogenrensing, mens det vil koste 150 millioner i Sarpsborg.

Hvis de to kommunene i stedet bygger et nytt felles renseanlegg er prisen for nitrogenrensing anslått til 295 millioner kroner. Men det kan bli enda dyrere, hvis det stilles svært strenge krav til hvor mye nitrogen som skal fjernes.

Det får vi først vite når rensekravet kommer.

– Kostnaden vil avhenge av hvilken rensegrad fylkesmannen vil kreve, sier Frevar-direktør Fredrik Hellström til Fredriksstad Blad.

Tidligere har de nasjonale myndighetene stilt krav om nitrogenrensing i Indre Oslofjord, og ikke i de ytre delene. Men nå varsler fylkesmannen at det vil komme nye og strengere rensekrav også hos oss.

Varsler millionbøter hvis fristene ikke holdes

De to kommunene vil få millionbøter hvis de ikke holder tidsfristene for fremdrift i renseprosjektet.

Her har Fredrikstad og Sarpsborg ikke noe valg.

Hvis de ikke holder noen av fristene, frem til 1. juli 2025, blir bøtene for hver av kommunene på hele 25 millioner kroner.

Første tidsfrist er altså 1. april, hvor boten kan bli en million kroner. Så lenge mye er uavklart, blir det tøft å holde denne fristen.

Betyr 1.700 kroner mer i året ved utvidelse i Sarpsborg

I Sarpsborg har kommunedirektøren (rådmannen) regnet ut at en utvidelse av anlegget på Alvim, for å dekke de nye rensekravene, vil gi hver huseier en avgiftsøkning på 1.700 kroner i året.

Hvor mye avgiftene vil havne på hvis byene bygger et felles anlegg er usikkert, det vil avhenge av hvilken løsning som blir valgt, og ikke minst av hvilken selskapsform de to kommunene lander på.

Frevar-direktør Fredrik Hellström sier til Fredriksstad Blad at det er for tidlig å anslå en sum for hver abonnent i Fredrikstad.

Må legge ny rør på østsiden

Hvis Fredrikstad og Sarpsborg skulle bygge et felles renseanlegg på Øra, må det også legges nye overføringsrør fra Sarpsborg til Fredrikstad. Disse skal i så fall legges på østsiden av elva, og en av hovedledningene må også krysse elva.

Kommunedirektøren i Sarpsborg oppgir at investeringsutgiften for et felles avløpsrenseanlegg vil være om lag 1,3 milliarder kroner, hvor ledningsnettet alene vil utgjøre mellom 350 og 400 millioner kroner.

Dagens anlegg på Alvim må nedskrives for 160 millioner kroner. Utgiften til tomt på Øra er anslått til 8 millioner kroner.

Ønsker ikke å kjøpe tjenester – vil være eier

Et nytt felles renseanlegg på Øra kan drives gjennom et interkommunalt selskap, altså med både Fredrikstad og Sarpsborg som eiere.

Det er også en mulighet å la Sarpsborg komme inn på eiersiden i Frevar. Et tredje alternativ er å la Frevar bygge og drive renseanlegget og selge tjenester til Sarpsborg.

Den sistnevnte løsningen, å kjøpe tjenester fra Frevar, er kommunedirektøren i Sarpsborg ikke interessert i.

Holdningen hennes er at hvis Sarpsborg skal delta i samarbeidet, må begge kommunene eie anlegget.

Derfor foreslår også kommunedirektøren følgende: Dersom Fredrikstad kommune beslutter ikke å gå videre med nytt felles renseanlegg i et felles interkommunalt selskap, prosjekteres kun utvikling av anlegget på Alvim.

Kommentarer til denne saken