Vi har tidligere omtalt Stjernen Hockeys 1,75 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til isflate på Værste. Den nest høyeste summen får Håpets Katedral med 1.050.000 kroner.

Det er selskapet bak etableringen av dyrkingshagen på Isegran som får hjelp til utstyr og etablering. Meningen er at folk fra flere kulturer, religioner og aldersgrupper skal lære hagebruk i et flerkulturelt miljø, hvor samarbeid og dialog står sentralt, ifølge søknaden.

Håpets Katedral ønsker å anlegge en egen dyrkingshage, men også fullføre den siste veggen på katedralen og utvikle en arbeidsmodell (diapraksis) som bygger på at representanter fra ulike religioner deler et felles engasjement. Formannskapet har allerede bevilget 300.000 kroner til satsingen.

29 tiltak

Sparebankstiftelsen i DNB sendte denne uka ut lista over alle tiltakene de vil støtte. Østfold hadde 29 tiltak som fikk støtte, og til sammen 9,5 millioner kroner finner veien til de gode tiltakene.

Fredrikstad og Hvaler stikker av med mer enn halvparten av midlene, og det er åtte tiltak som deler på 4,9 millioner.

Stjernens isflate og katedralens dyrkingshage er nevnt. Men det blir også 950.000 kroner til Månegartneriets formidlingsopplegg, aktiviteter og videreutvikling av stedet som en læringsarena.

Torp Idrætsforening skal få 400.000 kroner til sin oppdatering, med anlegg for parkour, lek og styrketrening.

På Hvaler satser de på fisken, og vil legge til rette for bedre sjøørretsbekker. Til en restaurering har Rosareke, foreningen for sjøørretens venner fått 250.000 kroner.

Kulturbidrag

Talina produksjon får 150.000 kroner til vandreteater i Gamlebyen, og kulturskolen får 150.000 kroner til kunstverksteder i forbindelse med Barnas Verdensdager.

Litteraturhuset Fredrikstad får bevilget 200.000 kroner til prosjektet Bokstart.

I Sarpsborg er det åtte tiltak som deler på nesten to millioner kroner, med utvidelse av treningsparken i Glengshølen og Sarpsborg Allianseidrettslag som største mottager med 350.000 kroner.

Totalt sett tildeler Sparebankstiftelsen DNB 248,5 millioner kroner fordelt på 363 store og små prosjekter i regi av organisasjoner og lag denne våren.