Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad Næringsforening blir medeier i Næringshagen Østfold. Målet er økt støtte og flere arbeidsplasser

Artikkelen er over 1 år gammel

At Fredrikstad Næringsforening, som spydspissen av næringsforeningene i regionen, ønsket å gå som eier i Næringshagen Østfold, vil være en styrke, skriver Næringshagens daglige leder, Anders Johansen.

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Næringshagen Østfold AS (NHØ) er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping i hele Østfolds næringsliv. Vi viser vei slik at utviklingen av nye - eller veksten i eksisterende – virksomheter skal være vellykket. Vår rolle som utviklingspartner for din bedrift er å legge vekt på vekst der hovedoppgaven er rådgivning innen forretningsutvikling, konseptutvikling, strategi og kommunikasjon.

Parallelt jobbes det med å etablere samarbeid, finne faglig riktige møteplasser og bygge nyttige nettverk for nettopp din virksomhet. Dette kan det gis støtte til gjennom det nasjonale næringshageprogrammet som det statlige selskapet SIVA – Selskapet for industrivekst SF drifter. Formålet til SIVA er å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Hvor deres støtte kan gis til bedrifter i form av fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. NHØ som ett av totalt 119 virksomheter tilknyttet SIVA og hvor Smart Innovation Norway i Halden med deres Smart Inkubator er det andre miljøet i Østfold.

Denne våren har Fredrikstad Næringsforening (FNF) investert i NHØ og kjøpt ut alle de private aksjonærene som i sin tid, tilbake til 2002, sto for etableringen av bedriften. Flere av disse har frem til nå nylig vært aktive gjennom bidrag i styret og med sine virksomheter vært tilknyttet NHØ. Det er med glede å se at FNF over tid har fattet interesse for selskapet og nå tok valget å kjøpe ut initiativtagerne som i mange år har jobbet for å sikre dette SIVA-miljøet i regionen. FNF gjør dette som et ledd i sitt mål om arbeidsplassvekst i regionen, og for å sikre at flere bedriftsstøttemidler tilfaller virksomheter med vekst og utvikling i deres område.

De øvrige eierne, Marker Sparebank og Indre Østfold og Andebu Gjensidig Brannkasse er ønsket med videre for å ivareta tilknytningen til Indre Østfold.

At nettopp FNF, som spydspissen av næringsforeningene i regionen, ønsket å gå inn i selskapet, er veldig positivt og vil være en styrke for NHØ. Deres tette bånd til Sarpsborg Næringsforening og NHØs gode samarbeid med Rakkestad Næringsråd er med på at vi nå står sterkere til sammen å dra arbeidsplassutviklingen i samme retning.

Dette er aktører som evner å spille på lag og samhandle til det beste for bedriftene og hele regionen. Neste steg i styrkingen av NHØ vil være å involvere SIVA i enda større grad, slik at flere statlige midler for fremtiden vil havne til vår region. Vi tror nemlig at SIVA og deres ordninger er noen av de rette verktøyene som vårt næringsliv vil ha behov for og nyte godt av i fremtiden. Ikke minst i en tid hvor distriktspolitikk vil være viktigere for Østfold enn noen gang.

Næringshagen Østfolds nye nettside er nå opp og går: www.naringshagenostfold.no

Kommentarer til denne saken