Å prioritere er ikke alltid en enkel sak – det ligger nesten i ordet. En prioriteringsliste vil som regel bli møtt med motforestillinger. Jeg har motforestillinger til rådmannens foreslåtte bevilgning til Fredrikstad Museum i budsjettet for 2020.

Fredrikstad Museum er en viktig - den viktigste? - forvalteren av byens historie. Institusjonen har ansvaret for 20.000 gjenstander, 500.000 fotografier, 3.050 kunstverk, 20 båter og rundt 1.000 hyllemeter med historiske arkiver. I tillegg ligger Kongsten fort og Elingaard under museets ansvarsområde.

Avdelingsleder Gaute Jacobsen informerte medlemmene av kultur- og miljøutvalget på et møte 16.10 om at museet befinner seg i en økonomisk krise på grunn av kutt i bevilgninger og økt husleie etter at en leiekontrakt som skulle gå over 40 år, er oppsagt av kommunen. Det er heller ikke tatt hensyn til prisstigning i budsjettet. Jacobsen uttrykte bekymring for museets fremtid.

24.10. la rådmannen frem sitt budsjett for 2020. Fredriksstad Blad omtalte det under overskriften «Høy byggeaktivitet tross svak økonomi».

Vel og bra. Men spørsmålet jeg stiller meg: Burde vi ikke sørge for å ta skikkelig vare på det vi har før vi investerer i nytt? Det er ingen hemmelighet at det er mye ugjort vedlikehold på Elingaard. For ikke så lenge siden kunne Fredriksstad Blad fortelle at det manglet 1.4 millioner til å gjøre ferdig herregården.

Også på Kongsten er mye ugjort. Og hvilken glede har byens befolkning av museets unike fotosamling hvis bildene blir værende i en skuff i et magasin? MindreAlv – årboka som er «et must» for lokalhistorisk interesserte, er inntil videre satt på vent.

Det etterlyses stadig en plan for Gamlebyen – det er ønskelig med mer liv og aktivitet i bydelen. Vi må ta vare på historien vår, sier de folkevalgte – som også ønsker å satse på kultur. Kultursjefen uttaler at et museum passer inn i bydelen. Det gjør det så absolutt – men det er avhengig av trygge økonomiske rammer.

Det må byens folkevalgte sørge for.