Mannen møtte nylig i retten, der han sto tiltalt i for å ha bidratt til at gutten klarte å være på rømmen fra barnevernet i en ukes tid.

Det var sommeren i 2019 at den unge gutten var plassert av barnevernet ved en institusjon et annet sted på Østlandet mot sin og farens vilje. Kort tid etter at gutten kom til institusjonen, rømte han.

– Bidro til flukten

Den unge gutten sa selv at han rømte på egen hånd, men Søndre Østfold tingrett (tidligere Fredrikstad tingrett, journ.anm.) har likevel funnet det bevist at faren bidro sterkt mens gutten var på flukt.

Blant annet er det funnet bevist at faren ga sin sønn råd og hjelp ved å blant annet opprette telefonabonnementer mens han var på rømmen. Retten mener også det er bevist over enhver tvil at personene som gutten hadde kontakt med under flukten – fra første stopp til han igjen ble tatt hånd om etter ti dager – hadde ett bindeledd: Den tiltalte faren.

«Samlet sett er ikke retten i tvil om at tiltalte – i tillegg til å ha hjulpet gutten med å opprette abonnementer og gitt ham råd for bruk av telefoner og simkort – har trukket i trådene og bistått gutten under flukten ved å koble ham opp mot personene han var i kontakt med under flukten», slår retten fast i dommen.

Ingen varslet politi eller barnevern

Personene som politiet har slått fast at gutten var i kontakt med under flukten, har forklart at tiltalte ikke hadde noe med dette å gjøre. De hevdet også at de ikke hadde noe valg da gutten plutselig kontaktet dem.

«Ingen varslet verken politiet eller barnevernet mens han var hos dem. Deres opptreden og unnlatelser bærer preg av at det var noen som regisserte det hele. Retten er ikke i tvil om at tiltaltes medvirkende rolle har bidratt til at gutten ikke kom til rette tidligere», slår retten fast.

Hensynsløs atferd

I tillegg til bortføringstiltalen, ble mannen også dømt for hensynsløs atferd mot sin tidligere kone. Dette skjedde ved flere anledninger over en periode på nesten tre måneder høsten 2018.

Han skal blant annet dukket opp på steder ekskona var og ha sendt henne flere meldinger om at han visste hvor hun befant seg. Ifølge retten hendte det også at han fotograferte ekskona der han traff henne.

I tillegg til dette skal mannen ha gått til anskaffelse av en sporingsbrikke som han plasserte under bilen til kvinnen. Han ble også ilagt et besøks- og kontaktforbud mot kvinnen i julen det samme året, og selv om han da sluttet å ta direkte kontakt med henne, skal han ha fortsatt å oppholde seg på steder der også ekskona var etter at han hadde fått forkynt besøksforbudet.

Fem måneders fengsel

Retten finner det bevist at mannens opptreden mot kvinnen må anses som hensynsløs atferd og at mannen i et tidsrom på et halvt år har forfulgt og krenket kvinnens fred. Til tross for at mannen mener at kvinnen også har forfulgt ham og bedrevet hærverk på mannens bil, mener retten at hans forfølgning mot henne har vært av et helt annet kaliber enn hva hun eventuelt har gjort mot ham.

Mannen ble derfor dømt for begge forholdene. Straffen ble satt til fem måneders fengsel. Han må også betale 25.000 kroner i oppreisningserstatning til ekskona og saksomkostninger på 30.000 kroner.

FB har fått bekreftet tirsdag at dommen ankes.