Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad må tenke nytt om næringsutvikling

«Den strategien som er valgt så langt av det politiske flertallet, med henvisning til næringsfond og næringsplan, har ikke gitt de ønskede resultater – snarere tvert imot.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Skape mer, inkludere flere» er Høyres strategi for å få landet ut av krisen. Dette kan også brukes lokalt.

Fredrikstad er en fantastisk by å bo i.

Men, vi har en vei å gå for å få frem de samme superlativene når det gjelder næringsutvikling. Flere tusen arbeidsplasser har blitt borte de siste årene, tilveksten av nye er minimal. Skal vi lykkes med våre ambisiøse mål for miljø, by- og næringsutvikling må det skapes arbeidsplasser i fremtiden. Mange arbeidsplasser. Og disse må komme i private sektor! For det er her verdiene skapes som er grunnlaget for offentlige tjenester innen velferd og oppvekst.

Tapet av arbeidsplasser og mangel på nye er et klart signal på at vi må tenke nytt om næringspolitikken i Fredrikstad. Den strategien som er valgt så langt av det politiske flertallet, med henvisning til næringsfond og næringsplan, har ikke gitt de ønskede resultater – snarere tvert imot.

Les også

Symbolet på Fredrikstads (for)fall

Høyre har lenge fordret en mer offensiv holdning til næringsutvikling. Dette krever at det tenkes nytt og at byråkrati og politikk får en mer positiv holdning til private bedrifter og deres behov. Gode rammebetingelser og forutsigbarhet er alfa og omega.

For å snu trenden mener Høyre at kommunen bør ta følgende grep:

■ Tilrettelegge for utvikling av næringsarealer.

■ Da kommunen som kjent eier få egne egnede tomter, må de private aktørene få mulighet til å utvikle sine tomter for næringsvirksomhet.

■ Kommunal saksbehandling må skje raskere. Langdryge prosesser fra planmyndigheter med flere, som vi ofte har sett, fremmer ikke Fredrikstad som næringsdestinasjon.

■ Åpne for samarbeid med private. Det er nativt å tro at det offentlige alene kan levere alle tjenester innen omsorg, velferd og oppvekst i fremtiden. Barnehagedrift og skoletilbud levert fra private aktører har vært en ubetinget suksess i Fredrikstad og kan godt utvides til flere områder. Drift av bygg hvor offentlige tjenester tilbys kan overlates til private. Fredrikstad kommune har gang på gang vist seg som byens dårligste eiendomsinvestor, istedenfor å få verdistigning på kommunale bygg, har flere måtte rives grunnet manglende vedlikehold.

■ Skape og stimulere til fremtidige arbeidsplasser inne bærekraftige næringer i et tettere samarbeid mellom kommunen, private bedrifter, Høgskolen i Østfold og lokale forskningsmiljøer. Her er det et uforløst potensial.

■ Tenke regionalt og bidra til bedriftsetablering i kommunenes nærområde, selv om det skulle skje på utsiden av kommunegrensen, så lenge dette er med på å generere arbeidsplasser for byens innbyggere og etterspørsel etter varer og tjenester fra bedrifter i byen.

■ Redusere eiendomsskatten på næringsbygg. Med covid-19-utfordringene, trenger næringslivet den drahjelpen de kan få; skatter og utgifter bidrar ikke til dette.

Lykkes vi med dette vil vi kunne «Skape mer, inkludere flere».

Les også

Kultur for lokal innovasjon, er det så vanskelig?

Les også

Her kommer Fredrikstads nye næringsområde – vil omdisponere 1.000 mål

Kommentarer til denne saken