Vi er mange som er utålmodige etter å se fremdrift i jernbaneutbyggingen til Fredrikstad. I flere tiår har skiftende regjeringer snakket om, og utredet opp og ned, hvordan dobbeltspor og nye stasjoner skal koble Østfold-byene sammen med Oslo. Men dessverre har det tatt utrolig lang tid uten at mye konkret har skjedd på strekningen ned til Fredrikstad.

Det er tvingende nødvendig med bedre kapasitet og bedre forbindelse byene imellom. For Venstre er det helt klart viktigere med flere togavganger og plass til langt flere passasjerer enn antall meter dobbeltspor som bygges. Hvis vi kan få til forenklinger i traseen mellom Råde og Fredrikstad, er vi åpne for det.

Men for Fredrikstad, som er en av Østlandets største byer, og en by i kraftig vekst, er en moderne jernbaneforbindelse helt nødvendig. En fremtidsrettet jernbaneutbygging til Fredrikstad må derfor inkludere både skinner helt inn i byen, og en ny stasjon lagt til sentrum. For Venstre handler dette om Intercity, mellom by til by, og vi er ikke tilfredse med at det nye sporet ender på Seut.

Prosessen frem til i dag har vært uendelig lang, og vi har all forståelse for både grunneiere og beboeres store frustrasjon over båndlegging og begrensning på egen eiendom. Dette skulle aldri ha tatt så lang tid. Vi skjønner også at andre partier nå kan ønske å lette på båndleggingen av arealene som har vært avsatt. Men for oss i Venstre er jernbaneutbygging helt sentralt i den moderne transportsektoren. Vi må iallfall ikke komme dit at det legges opp til enda en utredning.

Vi ønsker derfor å holde fast på målet om ny stasjon og kollektivknutepunkt i sentrum, primært rundt Grønli, noe som har vært styrende for byplanleggingen i Fredrikstad de siste tiårene. Vi vil gjøre vårt inn mot våre representanter på Stortinget og i regjering for at Fredrikstad ikke må kobles av fremtidens jernbane på Østlandet. Derfor vil Venstre stemme for kommunedelplanen når denne skal behandles i bystyret torsdag.

Les også

Ingen av dagens bruer oppfyller Regjeringens krav til aksellast mellom Råde og Seut