Man snakker om klimamål for 2030 og klimamål for 2050. Utslipp som må kuttes innen vi når disse årene. Et barn født i 2020 vil være 80 år i 2100. Hvordan vil verden se ut da? Vi aner det rett og slett ikke. År 2100, 50 år etter det siste langsiktige politiske målet om å kutte klimagassutslipp. De barna lever her nå, de er våre barn, og de vil sette til verden våre barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

Derfor må vi nå, helst i går, helst i fjor, helst for 20 år siden, gjøre de politiske tiltakene som kan sikre fremtiden deres. For vi ser allerede at verden er i endring: Issmelting, tørke, branner, flere fatale tsunamier, nedgang i livsviktig artsmangfold. Klimaendringene forandrer verden allerede nå. Tenk da hvordan det vil se ut om 80 år.

Politiske tiltak for klima må også gjøres lokalt, for vi vet at erfaringsutveksling mellom byer på verdensbasis, er den mest effektive måten å spre kunnskap om utslippskutt på. Derfor må vi lære der vi kan lære og vi må være i førersetet der vi kan være det.

Kommunens klimaplan og klimabudsjett er å ta hendene på rattet i klimakampen. Men det holder ikke med planer hvis tiltakene ikke gjennomføres. SV mener at nok er nok nå, og klima- og miljøarbeid må prioriteres. Før det er for sent.

Som supplement til den vedtatte planen kommer vi til å foreslå følgende tiltak, så snart vi skal inn i arbeidet med ny handlingsplan og budsjett for neste år:

a) I tillegg til eksisterende vedtak om solcelletak på kommunale bygninger skal kommunen tilstrebe bruk av grønne tak i alle byggeprosjekter og eksisterende bygningsmasse der dette er mulig.

b) Kommunen skal ikke ha midler bundet opp i «grå» fond eller investeringer.

c) Klima og miljø skal vektes høyere i anbudsprosesser.

d) Klima og miljø skal vektes gjennom kommunens innkjøpsordninger.

e) Kommunen skal se på muligheter for å plante mer skog i områder der det er egnet.

f) Det innføres en renovasjonsordning for kildesortering i Fredrikstad sentrum.

g) Det utredes å få et bilfritt sentrum innenfor «ring 1» – mellom St. Hans-fjellet, Apenesfjellet og bryggepromenaden – og knytter dette opp mot en eldrevet skyttelbuss som opererer innenfor dette området.

h) Utslippsfri transportordning for varer til sentrum.

Dette er noe vi kan gjøre og vi hører gjerne på hva mer som kan gjøres. Og innbyggerne må involveres. Klimatiltak fungerer best om vi drar i samme retning. Fredrikstad må bli grønnere nå! Hvordan ønsker Fredrikstads befolkning å bidra, og hva kan vi politikere gjøre for at man her i byen kan leve mer miljø- og klimavennlig?

Les også

Fredrikstad kan spare enorme beløp på dette – men det er ingen vilje til å satse