Årsmøtet 2019 i Fredrikstad KrF ønsker fortsatt drift av Emil Mørchs Minne og Torsnes sykehjem. Fredrikstad kommune må fremskynde bygging, oppbemanning og drift av Onsøyheimen pleie- og sykehjem. Det bør bygges et nytt sykehjem i neste valgperiode fordi antallet eldre vil øke kraftig i årene som kommer.

Oppbemanning av nytt helsefaglig personell til Østsiden 2 må begynne nå og ikke bare flyttes fra Emil Mørch eller hjemmesykepleien, for med slik politikk vil kommunen hele tiden være på etterskudd med antall syke- og hjelpepleiere. Helsepersonell og pårørende sliter seg ut og det er også nødvendig med bedre pårørende politikk.

Om Østfold fylkesting vedtar at avkastning fra Østfold Energi AS aksjer skal fordeles til kommunene, etter full splittelse i Ap i saken, vil det gi en årlig avkastning på mange millioner kroner for Fredrikstad kommune, som eier av 27,5 prosent av aksjene som tilkommer kommunene i Østfold.

Årsmøtet i KrF Fredrikstad mener pengene fra Østfold Energi AS må gå til bemanning og drift av sykehjem i Fredrikstad.

KrF Fredrikstad foreslo i bystyremøte 6. februar 2019 å utsette bygging av Arena Fredrikstad, men ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Frp, SV og Pensjonistpartiet. Årsmøtet i KrF Fredrikstad mener investering og drift av dette store kulturprosjektet tar sykehjemsplasser, er en årsak til utsettelse av sykehjem, vil hindre nødvendig helsefaglig oppbemanning og hindrer bygging av enda et nødvendig sykehjem. Det handler om trygghet for eldre.