Den utrettelige Tore Tindlund serverer i FB enda en ny historie om hopehavet Fredrikstad kommune og Fredrikstad Energi (FEAS).

For de fleste av kommunens innbyggere vil det være totalt ukjent at kommunen via et datterselskap av FEAS har etablert et selskap ved navn MAIK A/S som arbeider i den lukrative inkassobransjen. En bransje som det både gjennom Aftenposten og Fredriksstad Blad er rettet et svært kritisk blikk mot. Det vil føre for langt her å gå i detalj om inkassobransjen ut over at det er en bransje som tjener svært gode penger på å fotfølge, om nødvendig med Namsmannens medvirkning, de som ikke har vært i stand til å betale sine regninger.

Vi opplever nå at Fredrikstad kommune er ansvarlig for et selskap som gjennom sin virksomhet i verste fall kan føre til at kommunenes innbyggere blir kastet ut av sin bopel på grunn av betalingsproblemer.

Som det fremgår av artiklene, vil dette svært ofte være mennesker som i tillegg til betalingsproblemer også har andre forhold å slite med. I artikkelen opplyses det at de ansatte i MAIK A/S har resultatbasert lønn. I en annen bransje med frynset rykte, parkeringsbransjen, er det ikke lov å benytte resultatbasert lønn, men i et underbruk av Fredrikstad kommune er det åpenbart grei skuring. Selskapet går godt, og det er grunn til å anta at resultatlønn for de ansatte har bidratt til dette. Vi noterer oss at MAIKs overskudd, i likhet med NVE-godkjente kapitalavkastninger i Norgenett, stopper opp i Fredrikstad Energi og føres tilsynelatende ikke videre til kommunens slunkne kasse.

Vi opplever nå at Fredrikstad kommune er ansvarlig for et selskap som gjennom sin virksomhet i verste fall kan føre til at kommunenes innbyggere blir kastet ut av sin bopel på grunn av betalingsproblemer. Den samme kommunen er gjennom sosiallovgivningen forpliktet til å skaffe de samme innbyggerne tak over hodet! Her vet åpenbart ikke den ene hånden hva den andre har gjort, og øverste leder for Fredrikstad Energi er ordfører Jon-Ivar Nygård som alene sitter som majoritetsrepresentant i generalforsamlingen,

Både Fredriksstad Blad og vi har erfart at det ikke er lett å få ut informasjon om den mangslungne virksomheten til Fredrikstad Energi, men ordfører Nygård, i egenskap av «selskapsmøte», og derved på vegne av byens skattebetalere, kan og skal kreve seg forelagt vel begrunnede underlag for selskapsdannelser som ikke naturlig hører innunder hovedoppgaven som er nettselskapet Norgesnetts virksomhet. Til Fredrikstad Blad opplyser direktøren i inkassoselskapet, Kari Breen, at inkasso ikke er hovedgeskjeften i selskapet, men når inkasso utgjør mellom 20–30 prosent av inntektene, er det av stor allmenn interesse å vite hva som da er hovedgeskjeften.

Vi tillater oss derfor å spørre, i dette tause hopehavet som omfatter kommune, elverk og inkasso, følgende spørsmål:

1. Har det vært en ren administrativ beslutning å etablere MAIK A/S?

2. Ligger det et styrevedtak i FEAS bak beslutningen, og i så fall hvilken administrativ utredning ligger til grunn for etableringen?

3. Ligger det et generalforsamlingsvedtak i FEAS og en administrativ utredning til grunn for etableringen?

Vi ber om at rette vedkommende, ordfører Jon-Ivar Nygård, ut fra sin posisjon som majoritetsrepresentant i generalforsamlingen, svare på våre spørsmål samt bidra til at de utredninger, styrevedtak og generalforsamlingsprotokoller som eventuelt ligger til grunn for etableringen, blir offentliggjort.

Tidligere innlegg:

Dette er kronikk nummer åtte fra Roar Julsen og Kjell Bjørndal om situasjonen i Fredrikstad Energi AS. Under finner du de seks foregående og svar fra styreleder Terje Moland Pedersen og konsernsjef Trond Andersen.