Fredrikstad kommune er ikke Jon-Ivar Nygård

Av

Tema for dagens artikkel fra Gunnar Bodahl-Johansen er det politiske klimaet i Fredrikstad kommune og at retten til fri meningsdannelse er et kjennetegn ved demokratiet.