Det er problematisk at Fredrikstad kommune bruker Zoé kirkens lokaler til møtevirksomhet, da Zoé kirken fremmer synspunkt på religionsfrihet og seksuelle legninger som er i strid med kommunens etiske prinsipper og retningslinjer. Zoé kirken har vært oppe til diskurs i mange år blant kommunens ansatte, og Bymiljølista mener tiden er inne for å avvikle kirken som konferanse-, møte-, kurs- og bevertningssted.

Zoé kirken er et produkt av dagens pastor. Han gikk sin lære ved det omstridte Livets Ord Bibelcenter i Uppsala i perioden 1984–85. Etter det startet han Borg Kristne Senter i 1986 sammen med tre andre i Sarpsborg, for så å etablere Zoé kirken i 1989.

Mange vet hvordan enkelte endetidsmenigheter som trosbevegelsen og pinsebevegelsen opptrer, og i de siste årene har det kommet bøker og historier om menneskeskjebner i deres kjølvann. Bare de to siste månedene har den kritikerroste filmen «Disco» gått på kino, «Homoterapi» på vgtv og nå sist «Norge bak fasaden» på TV2 belyst problematikken rundt disse endetidsmenighetene.

Fredrikstad kommune har utbetalt Zoé kirken i perioden 2010-2019 kroner 1 623 635,75 (leie, mat, ol.). Dette kommer ovenpå driftstilskuddet på 1 347 338 kroner.

Zoé kirken beveger seg helt klart innenfor dette segmentet, selv om de for et par år siden la seg under paraplyen til pinsebevegelsen.

Pinsebevegelsen er en del av den større pinsevekkelsen og kan betegnes som et organisert samarbeid mellom selvstendige frikirkelige menigheter. Av 284 pinsemenigheter i Norge velger likevel pinsebevegelsen på sine egne sider å dra frem Zoé kirken som noe spesiell når det kommer til helbredelse av blant annet homofile. Det siteres fra pinsebevegelsens egne sider: «Enkelte pinsemenigheter har i sine gudstjenester mye fokus på helbredelse, ved å for eksempel snakke om hvordan Gud kan rense kroppen og fjerne blant annet homofili. Zoé er et eksempel på en slik menighet». (Se fotnote under innlegget. Red.)

Homoterapi gjennom healing skjer altså i menigheten.

Jeg har også sitert pastoren i menigheten ordrett for særdeles grove og nedlatende karakteristikker om islam. Jeg skrev ordrett ned deler av hans tale om endetiden hvor han omtalte islam på en svært nedverdigende måte: «For førti år siden sa David Wilkerson (amerikansk vekkelsespredikant): «Det er ikke kommunisme som er den store faren. Det er islam.» Det er det som er saken i dag. Mye av de her djevelske kreftene, for å si det rett ut, blir kanalisert inn i en religion som heter islam. Det er egentlig hatets religion, det finnes ikke kjærlighet der, det finnes ikke nåde der. Men det finnes et hat, og noe av hovedtesen hos islam er hatet mot jødene. Man er imot sionismen, man kaller sionismen for noe fælt. Det er forbannelsen i verden, at jødene skal ha sitt land og at jødene skal være et folk. Det sier de er forbannelsen i verden. Nei, det er velsignelse i verden. Jødene er fremtidens folk. Det er de som skal forkynne riket over hele verden til slutt.»

Denne talen er nå borte fra deres hjemmesider, men lå offentlig ute for noen år siden.

Pastoren i menigheten har også vært gjest hos tv-pastoren Jan Hanvold i Visjon Norge, som har høstet en mengde kritikk for sine radikale religiøse meninger og økonomiske virkemidler.

Norges Håndballforbund har nylig droppet å bruke Oslofjord Arena som eies av Brunstad Christian Church (tidligere Smiths-venner) på grunn av menighetens syn på homofili. Studentorganisasjonen i Agder har akkurat vedtatt en resolusjon som sier at studentene ikke ønsker at universitetet skal bruke Filadelfias hotell og kongressenter, Q42, på grunn av det samme. Nå bør tiden være inne for Fredrikstad kommune også.

Fredrikstad kommune har utbetalt Zoé kirken i perioden 2010–2019 kroner 1 623 635,75 (leie, mat, o.l..). Dette kommer ovenpå driftstilskuddet på 1 347 338 kroner. Tallene er hentet fra økonomiavdelingen i kommunen.

Disse pengene blir altså gitt til en menighet som har verdier som absolutt ikke samsvarer med kommunens prinsipper og etiske linjer. Kommunen bruker ganske mye ressurser for å bekjempe hatkriminalitet og radikalisering, og da er det helt klart et paradoks at man bruker tjenester fra en menighet som driver med homoterapi og muslimhets. Dette er noe kommunen bør ta avstand fra, og det gjelder alle slags aktører som driver på lignende måte.

Argumentet for at det er praktisk å bruke Zoé kirken mener Bymiljølista er altfor vag med tanke på hva som er menighetens svært kritikkverdige praksis, og vi vil derfor fremme et forslag om at kommunen slutter å bruke tjenester som strider fundamentalt med kommunens prinsipper og etiske retningslinjer i neste bystyremøte.

NB!

Redaksjonen er blitt gjort oppmerksom på at sitatet om fokus på helbredelse i gudstjenester er hentet fra en uautorisert nettside. Det er ikke fra pinsebevegelsens egen nettside. Red. 30.01.2020.