Fredrikstad kan spare enorme beløp på dette – men det er ingen vilje til å satse

Fredrikstad kunne spart milliardbeløp med en svært enkel oppskrift. Så hvorfor vil ikke politikerne følge den?