Fredrikstad Hytteforening reagerer på skjerpelse i reglene: Mister rett til å bygge på ti kvadratmeter for våtrom

Rolf A. Hauge, leder i Fredrikstad Hytteforening, reagerer på at bystyret har strammet inn regelverket for hyttebygging i arealplanen og har fjernet retten til å bygge ti kvadratmeter ekstra for våtrom.