Gå til sidens hovedinnhold

Problemer innad i Høyre

•Gruppeleder uten formannskapsplass •Kontrollutvalgsleder ikke i bystyret

Artikkelen er over 5 år gammel

Høyres gruppeleder Peter Kuran får 80 prosent jobb og 560.000 kroner i lønn, men beskjeden politisk innflytelse.

Kuran sier til FB at han har gått i tenkeboksen etter nederlaget i kampen om formannskapsplassen.

– Vi har hatt en avstemning. Truls Velgaard fikk formannskapsplassen. Dermed har det oppstått en ny situasjon, og jeg vil tenke nøye gjennom hva jeg nå skal gjøre, sier Kuran til Fredriksstad Blad.

Les også: Velgaard slo ut Kuran og fikk formannskapsplass

Etter det FB forstår var det en heftig debatt på gruppemøtet mandag kveld før avstemningen som Velgaard vant 8–6.

Rett til frikjøpt tid

I forrige uke ble Kuran valgt til gruppeleder i to år, noe som betyr at han kan bli frikjøpt som politiker i 80 prosent jobb.

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til FB at det vanlige er å gi gruppelederen pengene til frikjøp. Det kan gjøres unntak, som da sekretær Victoria Gjelstad fikk noe av Høyres pott i forrige fireårsperiode, men hoveddelen av summen skal gå til gruppelederen for partiet.

– Hvem vil ordføreren foreholde seg til i kontakten med Høyre, gruppelederen eller partiets to medlemmer i formannskapet, Truls Velgaard og Rita Holberg?

– Gruppelederen som er frikjøpt, sier Nygård som minner om at flere partier i bystyret ikke har formannskapsplass. Kuran vil få en lignende rolle som KrFs Lino Lubiana og Bymiljølistas Jan-Kåre Fjeld som ikke sitter i formannskapet.

Kuran vil bli et bindeledd til partiets to formannskapsmedlemmer. Velgaard og Holberg får en fremskutt posisjon og Kuran en tilbaketrukket rolle.

Vil ikke delta i diskusjon

Mandag valgte Høyres gruppemøte Ingrid Willoch som ny leder av kontrollutvalget. Det er heller ikke uproblematisk, ettersom hun ikke sitter i bystyret. Hun er fjerde vararepresentant og vil sjelden bli innkalt til møter. Willoch vil ikke delta i den løpende debatten.

Ordfører Nygård sier at han vil ha en samtale med Ingrid Willoch om hvordan hun skal informere bystyret om kontrollutvalgets arbeid.

– Det er naturlig at lederen får gi en orientering om årsmeldinger og rapporter som kontrollutvalget legger frem, men i og med at hun ikke sitter i bystyret vil hun ikke kunne delta i ordskiftet, sier Nygård.

Willoch får muligheten til å orientere når det står kontrollutvalgssaker på dagsordenen, på linje med brukerombudet, som også utfører oppgaver på vegne av bystyret.

Pedersen er nestleder

Ordfører Jon-Ivar Nygård mener dette ikke vil være noe problem i praksis, i og med at bystyret har politikere som sitter i kontrollutvalget. Nestleder Terje Moland Pederssen (Ap) har plass i bystyret. Det betyr at han kan besvare spørsmål eller komme med kommentarer på vegne av kontrollutvalget.

Fredrikstad har lenge hatt en tradisjon med å ha kontrollutvalgsledere med bystyreplass. Siden 1999 har først Ulf Trenum (V), deretter Ingrid Willoch (H), Arne Øren (Ap) og nå sist Lars Petter Kuran (H) ledet utvalget og sittet i bystyret. I første del av forrige bystyreperiode var først Inger Johanne Sivertsen og deretter Thomas Jahreie, begge fra Høyre, ledere av kontrollutvalget uten å ha fast bystyreplass.

Ingrid Willoch sier til FB at hun tror det vil gå greit å lede utvalget uten å sitte i bystyret.

– Dette skal vi finne en god løsning på, sier hun. Utvalget skal velges neste torsdag.

Se forøvrig én av Fredrikstad Høyres fem valgkampvideoer under

Kommentarer til denne saken