Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad Høyre: Kuran gikk til pressen. Det viser at det var riktig å nekte ham plass i møtet

Artikkelen er over 1 år gammel

Fredrikstad Høyre fastholder at det var riktig å nekte Peter Kuran adgang til bystyregruppens møte: – At Kuran uten videre velger å gå til pressen med interne partiforhold underbygger bare gruppens vurdering om at intern behandling var riktig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Begge byens aviser har de siste dagene referert til at Peter Kuran ble kastet på dør av eget parti under det første møtet med den nye bystyregruppen. Vi vil gjerne kommentere dette, særlig fremstillingen i Demokraten er upresis på enkelte punkter.

Bystyregruppen til Høyre har vedtatt et såkalt «normalreglement» hvor det fremkommer ganske presist hvem som skal sitte i bystyregruppa. Vårt reglement er identisk med det reglementet som Høyres Hovedorganisasjon anbefaler, og det er også identisk med det reglementet som Peter Kuran selv stemte for i 2015.

Det første gruppemøtet etter konstituering er i all hovedsak en persondiskusjon knyttet til bystyrets sak om fordeling av utvalg. Det gjøres da et stort arbeid gjennom å vurdere valgresultat, personstemmer, alder, kjønn, kompetanse, interesser osv. Dette er en svært sammensatt vurdering hvor det sjelden er mulig å tilfredsstille alle. Peter Kuran velger da å møte opp selv om han ikke er innkalt.

  • Peter Kuran avviser påstanden om at han gikk til pressen. Les imøtegåelsen her

Det fremstilles som om han tilfeldigvis kommer innom for å hente noe for sønnen sin som ikke var der. Det skal påpekes at han ytret ønske om å være til stede. Gruppa hadde behov for å diskutere personkabalen internt, og lurte på hvorfor Kuran skulle være med på dette. Kuran sa da ingenting om at han satt i beredskapsråd eller satt som vara i kontrollutvalget. Dette kommer opp først i Demokraten, og det fremstilles som at Truls Velgaard bevisst skulle ha uteglemt dette.

Kuran ble bedt om å vente på gangen mens reglementet ble gjennomgått av hele bystyregruppa. Det var enighet om at det ikke var nødvendig med noen avstemning eller ytterligere diskusjon siden tolkningen av reglementet fremsto som klart. Dette ble vurdert ut ifra de opplysningene en da hadde tilgjengelig, og det ble vurdert av en samlet gruppe. Dersom en hadde tatt med de etterfølgende opplysningene fra Kuran er det heller ikke opplagt at reglementet ble brutt. Andre del av det omtalte reglementet § 1 er nemlig utelatt i Kuran sin tolkning; « ... og til å møte når saker de har deltatt i forberedelsen av behandles der». Det var ingen saker fra verken beredskapsutvalget eller kontrollutvalget som skulle behandles på gruppemøtet.

Enhver partigruppe vil av og til ha behov for å kunne diskutere saker i fortrolighet mellom personer man kan ha tillit til. At Kuran uten videre velger å gå til pressen med interne partiforhold underbygger bare gruppens vurdering om at intern behandling var riktig.

Bystyregruppen i Fredrikstad Høyre

Aleksander Abelsen, Anne Marte Frestad Andersen, Inger Christine Apenes, Henriette Støa Gaustad, Rune Grundekjøn, Tore Henrik Merberg-Hansen, Anne Haug, Rita Holberg, Jorulf Laabak, Sissel Been-Larsen, Knut Thomas Hareide-Larsen, Eivind Leister, Arne Sekkelsten, Gretha Thuen og Truls Velgaard

Bystyregruppen består av åtte faste representanter pluss varamedlemmer

Kommentarer til denne saken