Fredrikstad Historielag 90 år: Imponert over Fredrikstadfolks interesse for lokalhistorie

JUBILEUM: Denne gjengen utgjør Fredrikstad Historielag, som i 2018 feier hele 90 år. Bakerst fra venstre: Anne Weberg Eliesson, Anne Marie Sandhaug, Svein Skahjem, Gro Hjelle, Solvor Andreassen, Bjørn Kjelsaas Andersen, Truls Andreassen og Arild Amtrup.

JUBILEUM: Denne gjengen utgjør Fredrikstad Historielag, som i 2018 feier hele 90 år. Bakerst fra venstre: Anne Weberg Eliesson, Anne Marie Sandhaug, Svein Skahjem, Gro Hjelle, Solvor Andreassen, Bjørn Kjelsaas Andersen, Truls Andreassen og Arild Amtrup. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

For intet mindre enn 90 år siden ble historielaget etablert i Fredrikstad, og har gjort en viktig jobb for byen siden. Nå møtes den blide gjengen på biblioteket hver tirsdag, hvor de driver med blant annet slektsforskning, fotogranskning og teksttyding. De er imponerte over hvor varmt Fredrikstad tar imot lokalhistorisk litteratur.

DEL

I dag er det tre hovedområder hvor Fredrikstad Historielag tilbyr sin bistand. De har en slektsgruppe, bestående av slektsforskerne Anne Marie Sandhaug, Gro Hjelle, Anne Weberg Eliesson og Svein Skahjem, som hjelper personer som har spørsmål om slekten sin og generell lokalhistorie. Weberg Eliesson og Sandhaug er også behjelpelige med å tyde gotisk håndskrift, og lære folk hvor de bør begynne å lete hvis de er nysgjerrige på forgjengerne sine.

- Første bud når det kommer til slektsforskning er å begynne å lete "hjemme i stua". Man bør se hva man har av bilder og dokumenter i skuffer og skap, og om man eventuelt har noen i slekten som sitter på kunnskap. Det er mange som kommer til oss og innser at de burde snakket med slektninger om familiehistorie mens de enda kunne, forteller Weberg Eliesson.

Gruppa forteller at interessen for deres tjenester varierer.

- Noen program-avisartikler kan utløse nysgjerrighet blant befolkningen når det kommer til slektsforskning. Et eksempel er TV-programmet Hvem tror du at du er?. Etter at det  gikk på TV, måtte vi nærmest innføre kølapp-system! ler lagets leder, Svein Skahjem

Kompentanse innenfor mange områder

Historielaget har også en fotogruppe som arbeider med  å bestemme bl.a. fotografiene i arkivet etter Arne Stangeby. Det arbeidet foregår på museet i Gamlebyen hver torsdag, og det er Sten W. Karlsen, Svenn Poppe, Bernt Nordby og Arild Amtrup som står for dette. Hva viser bildene? Hvem er avbildet?

- Selv om motivene kanskje en innlysende for generasjonen som lever når bildene blir tatt, blir dette fort glemt om det ikke er nedtegnet. Det vanskeligste er å bestemme portretter - det er ofte umulig, forteller Arild Amtrup.

Siste gruppe i historielaget er redaksjonsgruppa. De har ansvaret for lagets  utgivelser, ikke  minst lagets årsskrift «Ferjeporten». Neste hefte er planlagt utgitt i høst. I denne gruppa er det Gro Hjelle, Bjørn Kjelsaas Andersen og Svein Skahjem som gjør jobben.

Skal hylle historiker

I 90 år har Fredrikstad Historielag bevart byens unike historie. Dette er viktig og verdifullt arbeid, mener gruppen.

- Det er av stor betydning at hendelser ikke blir glemt. Historiske kunnskaper er med på å øke forståelsen vår for hvordan byen har utviklet seg fram mot slik den er i dag. Historien gir oss også kunnskaper som skaper tilknytning og tilhørighet som vi vet er viktige i en tid der utviklingen og endringer går raskere og raskere, sier Svein Skahjem.

Historielaget forteller at det er deres oppgave å bevisstgjøre Fredrikstadfolk på byens fortid.

- På dette området har vi  hatt mange betydningsfulle historikere gjennom årene. En av dem som kanskje har gjort aller mest etter vår mening, var Carl Plünneke. Han ønsker vi å hedre på ulike vis  i jubileumsåret, blant annet ved å markere gravstedet hans og dedikere neste utgave av «Ferjeporten» til han. Dessuten har laget planlagt en byvandring i Plünnekes fotspor. 

Historieinteressert lokalbefolkning

Historielaget er glade for at Fredrikstadfolk setter pris på lokalhistorien.

- I Fredrikstad er det enorm interesse for lokalhistorisk litteratur. Det er bare å ta en tur på byens bokhandlere, det er store hyller fylt med bøker om Fredrikstad. Og det selges! Det er helt spesielt, og ulikt noen andre byer, forteller historieentusiastene rundt bordet.

- Vi har en utrolig spennende og sammensatt historie med mange ting å skrive om, så det er ikke rart at det blir bøker ut av det. Fredrikstad er unik når det kommer til publikasjoner, fortsetter de.

I tillegg til å være aktive på skrivefronten, engasjerer også byens folk seg når historielaget arrangerer byvandringer og møter med forskjellige temaer.

- Det er ofte 20-30 som deltar på vandringene, som vi for eksempel har holdt på Trosvik og Cicignon. Når vi har holdt temamøter på Litteraturhuset har det vært stappfullt! sier gruppen avslutningsvis.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.