Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad har fortsatt en utfordring med faktagrunnlaget i politiske saker

«Faktagrunnlaget bør ideelt sett være likt for alle og gitt ut til alle politikere på samme tid.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Henning Aall har reist to spørsmål til ordføreren, som ordfører, slik Øivind Lågbu i dag påpeker på nytt har valgt å utsette – begge om informasjon gitt av kommunedirektøren om juridiske sider ved arealplan og tomten for Fredrikstad Marineservice på Gressvik, samt om bystyrets rett til å dekke advokatregningen for en varsler.

Jeg har vært delaktig i en lovlighetsklage knyttet til arealplansaken i 2020 og vil kommentere denne. Jeg viser også til tidligere debatt med ordfører i saken i FB. Denne lovlighetsklagen er av Fylkesmannen ikke tatt til følge, slik at vedtakene som er gjort i bystyret er gyldige. Det er godt.

Min følgende betenkning er ikke ment å omhandle ordfører eller andre personer, men å bringe lys over en mulig foreliggende ukultur for forberedelse av saker og det faktagrunnlag vi som politikere får før politisk behandling av en sak. Faktagrunnlaget bør ideelt sett være likt for alle og gitt ut til alle politikere på samme tid.

Spørsmålet er: a) Vil det være greit at ordfører eller partier henter inn nye fakta i en sak fra våre fagrådgivere etter at sakspapirer er utsendt, uten at kommunedirektør eller ordfører lar alle partier få kopi av nye foreliggende fakta i saken? – og b) vil det være god kultur at slike nye fakta eventuelt kunngjøres kort tid før politisk behandling av saken? Svaret må åpenbart bør være nei på begge spørsmål.

Prinsipielt bør en sak utsettes om den ikke er tilstrekkelig belyst i tide. Det skal innrømmes ordføreren at han rutinemessig alltid spør: Kan vi gå til behandling av saken? – og at det da påligger alle i møtet å eventuelt melde tvil.

Problemet er at tidspress likevel kan tvinge frem en behandling av saken, at mindre partier ikke har rammer for å bearbeide kompliserte, nye fakta og at et flertall også kan stemme ned et utsettelsesforslag fra et mindre parti. Det kan være et demokratisk problem.

Under behandling av den store arealplanen i 2020 var dette en åpenbar fare og bystyret har i etterkant vedtatt at saker skal sendes ut minst ti dager før behandling i motsetning til sju dager som var regelen tidligere.

Dette er en innrømmelse av omtalte problem og vi er ikke helt i mål med dette. Det bør fortsatt innrømmes å være en stående etisk og forvaltningsmessig utfordring, som vi sammen må ha en god og åpen kommunikasjon om, slik at alle saker er godt belyst og alle er godt forberedt før politisk behandling. Her påligger det alle et ansvar, og særlig kommunedirektør og ordfører.

Les også

Henning Aall krever ordfører-svar: Mener politikerne feilinformeres

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.