Fredrikstad har 4.349 hytter – så mange av hytteeierne bor i kommunen ...

Fredrikstad står i en annen situasjon enn hyttekommuner i fjellheimen. Fredrikstad har 4.349 hytter, og over en fjerdedel av eierne bor i Fredrikstad.