Søkte om redusert festeavgift – politikerne utsatte saken

Politikerne ønsker mer tallmateriale på bordet før de skal ta stilling til søknaden fra Fredrikstad Golfpark om å få satt ned festeavgiften for området på Kongsten.