Natt til 8. august hengte Rødt Fredrikstad og Rød Ungdom Fredrikstad opp nye gatenavn i sentrum. Kvinner utgjør halvparten av verdens befolkning. Vi er halvparten av historien. Allikevel er forholdet mellom gater oppkalt etter menn og gater oppkalt etter kvinner skjevt. I Fredrikstad er bare et fåtall gater oppkalt etter kvinner. Med så mange spennende byutviklingsprosjekter på gang i byen vår ønsker vi å sette fokus på denne ubalansen. Fredrikstad og Norge har mange kvinner å være stolte over. Det er på tide at flere kvinner også får gater oppkalt etter seg.

Ved å henge opp egenproduserte gateskilt med navnene til norske kvinner viser vi hvordan gatebildet kunne, og burde, se ut.
Vanligvis må man være død for å få en park eller gate oppkalt etter seg, men vi velger å hylle våre kvinnelige helter uansett om de er nålevende eller ikke. Målet er å synliggjøre kvinnehistorie.

Vi oppfordrer deg til å bli kjent med kvinnene som pryder bybildet de neste dagene.

I flere norske byer arrangeres det «kvinnehistorisk natt». Vi håper dette kan bli en tradisjon også i Fredrikstad.

Underrepresentasjon av kvinner og kvinners historie er fortsatt et stort problem. Også i politikken og deler av arbeidslivet har det lenge vært en skjevfordeling mellom kvinner og menn. I bystyret i dag sitter det 33 menn og 20 kvinner. Altså er mer enn 3/5 deler av våre folkevalgte menn. I dag har vi bare én kvinnelig gruppeleder og Fredrikstad har bare hatt én kvinnelig ordfører. Dette er heldigvis i ferd med å snu. Kvinneandelen i politikken øker. Til valget i år står tre kvinner som førstekandidat for sine partier (Rødt, SV og Sp). Altså er sjansen stor for at vi ender opp med tre kvinnelige gruppeledere etter høstens valg.

Fredriksstad Blad hadde før sommeren en artikkel på trykk om unge kvinner i politikken. Dette har vi latt oss inspirere av og velger også å gi partienes kvinnelige toppkandidat på årets valglister egne gater. Disse vil du finne med partitilhørighet i parentes.

Vi oppfordrer deg til å bli kjent med kvinnene som pryder bybildet de neste dagene. Ta deg en titt rundt om i Fredrikstad sentrum. Ser du et navn du ikke kjenner? Søk det opp på nettet da vel. Historien er full av imponerende kvinner.