– Det er viktigere enn noen gang å gjøre en felles innsats for reiselivet. Det er reiselivet og kultur som nå tar den såkalte dugnaden, sier Maya Nielsen, daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler.

Det er nå klart at Fredrikstad får 22,2 millioner av den utvidede hjelpepakken på 1,75 milliarder kroner som Stortinget vedtok denne uken for å hjelpe koronarammede bedrifter i kommunene. Noe av pengene fordeles til kommunene etter folketall, mens en annen del går til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet eller til kommuner som ble omfattet av de forsterkede smitteverntiltakene rett etter nyttår.

Peker spesielt på selskaper som Visit Fredrikstad

Midlene kommer i tillegg til de 9,33 millionene Fredrikstad har fått til det samme formålet, midler som i disse dager deles ut til hoteller og aktører i serveringsbransjen.

Det er også denne gang kommunene som skal stå for fordelingen av pengene til næringslivet.

– Mange virksomheter rundt omkring i landet er svært hardt rammet av de skjerpede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret. Det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best og vet hvor skoen trykker. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg igjennom krisen, sier Linda Hofstad Helleland (H), distrikts- og digitaliseringsminister, på regjeringens hjemmesider.

Hun pekte spesielt på destinasjonsselskaper, ved siden av arrangements- og serveringsnæringene, som næringer som er særlig hardt rammet da den nye hjelpepakken ble kjent i slutten av januar.

– Hardt rammede bransjer

Nielsen håper det betyr at bransjen vil bli prioritert.

– Ja, det er hardt rammede bransjer. Men det kan jo godt hende de velger å utvide litt, slik de gjorde nå med støtte til vekterbransjen, treningssentre og slikt. Og det kan jo hende handelsnæringen vil kreve sitt, etter å ha måttet holde stengt for en periode. Men 22 millioner kroner er jo fantastisk. Vi er heldige som bor i et land som har mulighet til å fylle noen av hullene, sier Nielsen.

Visit Fredrikstad & Hvaler var blant aktørene som ved årsskiftet søkte kommunen om støtte i forbindelse med koronakrisen.

De søkte om 1,5 millioner kroner til prosjektet «Med ny kurs for Fredrikstad», men kom ikke med blant aktørene som får støtte fra den første potten på 9,33 millioner kroner. Næringssjefen anbefaler heller ikke politikerne å ta fra næringsfondet når de får søknaden fra destinasjonsselskapet på bordet torsdag 4. mars. Dette blant annet fordi han mener det kan være mot EØS-reglene.

NHO peker på reiselivet

22,2 friske ekstramillioner kan være en ny sjanse for støtte, dersom destinasjonsselskapene faktisk blir prioritert nå.

NHO Reiseliv håper også at det skjer. I et innspill om fordelingen av de friske pengene som nå er bevilget, peker NHO nettopp på at destinasjonsselskaper som Visit Fredrikstad & Hvaler bør prioriteres nå.

«De aller fleste destinasjonsselskap er organisert slik at de ikke faller innunder kompensasjonsordningen, men de mister inntekt fordi medlemskontingenten faller bort fra rammede reiselivsbedrifter. Regjeringen nevner spesifikt destinasjonsselskapene som en mottager av midlene og NHO Reiseliv støtter dette. En mulig løsning vil være å kompensere reiselivsbedriftenes kontingent på 2019-nivå», skriver NHO reiseliv i innspillet.

980.377 kroner til Hvaler

De vil også prioritere reiselivsbedrifter uten omsetning i referanseperiodene til kompensasjonsordningen, i tillegg til bedrifter rammet av lokal skjenkestopp eller lokalt stengte serveringssteder og bedrifter rammet av nasjonal skjenkestopp mellom 4. og 22. januar.

Mens Fredrikstad får 22,2 millioner kroner, får Hvaler kommune atskillig mindre – siden de er en langt mindre kommune. Hvaler kan nå glede seg til å motta 980.377 kroner. Råde kommune får nesten 1,9 millioner kroner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utbetale pengene så snart som mulig, skriver departementet på sine nettsider.