Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad er stolt over å handle rettferdig

Appell på FN-dagen: «Når vi handler Fairtrade-varer, vil de som produsere varene få det bedre.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som stolt Fairtrade-kommune, bidrar Fredrikstad til en mer rettferdig verden. Er du bevisst på det du handler, har du som privatperson også mulighet til å gjøre en stor forskjell.

– Du kan gjøre like mye for verden med pengeseddelen som med stemmeseddelen, sier leder i Østfold Fairtrade, Aase Rennesund.

Som ordet tilsier handler Fairtrade om rettferdig handel. Det at vi faktisk kan bidra til at det blir slutt på at noen blir dårligere behandlet enn andre i verdikjeden.

- Når vi handler Fairtrade-varer, vil de som produsere varene få det bedre. Slik kan vi være med på å skape bedre utvikling for bønder, arbeidere og familiene deres i lavkostland. Vi må ikke bli så opptatt at alt skal være så billig, at vi ikke er villig til å betale for produksjonen, sier leder i Østfold Fairtrade, Aase Rennesund fra Kråkerøy.

Hun minner oss om at Norge har den beste kjøpekraften i verden og derfor også muligheten til å betale det som skal til. Det har Fredrikstad kommune forstått for flere år siden da de tok valget om å bli Fairtrade-kommune.

Stolt Fairtrade-kommune

- Fredrikstad kommune er Fairtrade-kommune fordi vi ønsker å bidra til rettferdig handel. Som kommune hjelper vi arbeidere og bønder i fattige land ved å stille krav om lønn og rettferdighet. Vi er stolte av å kunne bidra, sier ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård.

Stolt av Fredrikstad er Rennesund også, og understreker at når kommunene gjør sine innkjøp av Fairtrade-sertifiserte varer, har det stor innvirkning, fordi de er storforbrukere.

- Gode handelsavtaler skaper rettferdighet uten at vi gjør noen til svake parter. I stedet støtter vi opp under dem som faktisk gjør en god jobb og vil klare seg ved eget arbeid. Å handle Fairtrade-varer er derfor det motsatte av å gi almisser, sier Rennesund og legger til at måten Fairtrade-varene produseres på tar hensyn til miljø og menneskerettigheter, og støtter opp om flere av FNs bærekraftsmål.

Ga opp politikken

Selv har Rennesund vært opptatt av rettferdighet fra barnsben av. Rettferdighet og sosialt engasjement har flettet seg fint inn som røde tråder hele veien gjennom livet hennes.

- Det å være opptatt av hvordan vi organiserer samfunnet og hvordan det påvirker enkeltmennesket har farget valgene mine knyttet til utdannelse og jobb, sier Rennesund, som er utdannet sosionom og har jobbet på forskjellige måter innen sosialt arbeid, først i Molde og så på Kråkerøy, hvor hun bodd siden 1984.

Etter hvert gjorde politikken inntog i livet hennes. En del Fredrikstad-innbyggere kjenner nok igjen Rennesund fra tiden da hun var heltidspolitiker i Østfold fylkeskommune for SV (2007-2011).

- Lenge tenkte jeg at det å være politisk aktiv ville bidra til å gjøre en forskjell i forhold til urettferdighet, både globalt og nasjonalt, men med tiden forsto jeg at vi faktisk kan bidra til å skape en virkelig stor forandring gjennom det vi kjøper, sier hun.

Engasjementet for rettferdighet besto imidlertid også etter at hun trakk seg ut av politikken. Arbeidet for Østfold Fairtrade, som hun var med å starte i 2001, har hun utrettelig fortsatt med. I 2021 har den frivillige organisasjonen 20-årsjubileum.

Nytt Fairtrade-fylke?

Det startet med vennskapsgruppen mellom Patzun i Guatemala og Kråkerøy, som da var egen kommune. Fokuset var Guatemala og formålet var, da som nå, å påvirke offentlig og private forbrukere til å handle Fairtrade-varer, og ta i bruk den store kraften som ligger i vår makt som forbrukere.

- Siden det har vi har drevet med holdningsskapende arbeid, informasjonsarbeid og forsøk på å skape oppmerksomhet rundt Fairtrade-produktene som finnes i norske butikker, sier Rennesund, og legger til at de også har hatt flere samarbeidsprosjekter med Fairtrade-engasjerte venner i Guatemala.

Det viktigste arbeidet lokalt har likevel vært å bidra til at flere av kommunene i det som var Østfold fylke valgte å bli Fairtrade-kommuner. Først Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Østfold fylkeskommune, og nå står Halden for tur.

- I tillegg er vi med i et samarbeid for å få til et Fairtrade-nettverk for kommuner, virksomheter og organisasjoner i Viken. Vi har tatt til orde for at også Viken skal bli et Fairtrade-fylke, slik Østfold fylkeskommune var før sammenslåingen, sier Rennesund og oppfordrer alle til å velge Fairtrade-varer – også nå i julestria.

Hva er Fairtrade?

■ Fairtrade er en internasjonal organisasjon og en kvalitetsordning for varer som er produsert etter Fairtrade-standardene.
■ Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.
■ Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.
■ Fairtrade-merking av produkter gjør det mulig for importører og forbrukere å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.
■ Fairtrade garanterer også at det ikke er barnearbeid, at det tas hensyn til miljø og at arbeiderne i Fairtrade-kooperativene har lov til å organisere seg.
■ I tillegg går et lite overskudd, kalt Premium, tilbake til samfunnet Fairtrade-arbeiderne bor i. Det kan brukes til bedre helse eller skolegang for barna.

(Kilde: Fairtrade Norge)

Fairtrade og menneskerettigheter

■ Handel kan være en grunnleggende drivkraft for fattigdomsbekjempelse og en bærekraftig utvikling.
■ Gjennom bedre priser, anstendige arbeidsforhold og en mer rettferdig avtale for bønder og arbeidere i utviklingsland bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
■ Fairtrade støtter direkte opp mot mål 8 i FNs mål for bærekraftig utvikling: «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» med delmål «Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes» og «Beskytte arbeidstagerrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstagere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige.»

(Kilde: Fairtrade Norge)

Kommentarer til denne saken