Internasjonal handel er viktig for Fredrikstad og for Østfold. Det viser en fersk rapport som Menon har laget for NHO. Rapporten legges frem på NHOs årskonferanse 9. januar. Alle kommunene i Østfold eksporterer. Det er kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som eksporterer mest.

Få land er så avhengig av handel med andre land som Norge, og få fylker i Norge er så knyttet til Europa som Østfold. Total eksport utenom olje og gass fra Østfold var på om lag 18 milliarder kroner i 2017. Menons ferske beregninger viser at eksporten fra Østfold la grunnlaget for nesten 9000 arbeidsplasser.

Unger Fabrikker og Kronos Titan i Fredrikstad er to bedrifter som bidrar sterkt til at Fredrikstad er Østfolds eksportkommune nummer én. For dem er markedsadgang svært viktig. Her er EØS-avtalen helt sentral. Nordic Aquafarms i Fredrikstad er en av bedriftene som blir trukket fram av Norges Forskningsråd fordi bedriften er så god på å utnytte EUs støtteordninger. Østfold er den næringslivsregionen i Norge som mottar størst økonomisk støtte gjennom ulike EU-programmer.

EØS er vår fremste garanti dersom vi ønsker forutsigbarhet og vekst for bedriftene. EØS-avtalen sikrer handel og arbeidsplasser.

Om lag 65 prosent av total eksport fra Østfold i 2017 gikk til EU eller EØS-området. Sverige og Tyskland er da viktige mottakere av varer og tjenester fra Østfold, og 10 prosent av total eksport gikk til Storbritannia som er på vei ut av EU.

Når bedrifter produserer varer og tjenester for eksport, kjøper de varer og tjenester fra andre bedrifter. Eksporten legger derfor grunnlag for sysselsetting ikke bare i eksportbedriftene, men også i bedriftene som er leverandører til eksportbedriftene. Aktivitet i bedriftene gir ringvirkninger i form av jobber, men det legger også grunnlaget for velferden vår. Sysselsetting gir skatter og avgifter som igjen blir brukt på sykehus, veier og skole.

I disse dager er det flere sentrale politikere i ulike partier som gir uttrykk for at de ønsker å reforhandle EØS-avtalen. Jeg håper lokalpolitikerne sier klart ifra til sine sentrale politikere: Bedriftene i Østfold er opptatt av å bevare denne avtalen! Alle alternativer til EØS-avtalen er usikre. Er det noe bedriftene trenger, så er forutsigbare rammevilkår. EØS-avtalen gir Norge og nordmenn mulighet til å handle med Europa, investere i Europa og jobbe, studere og bo i Europa. Dette er unike muligheter vi ikke må gå glipp av!

Norge er en liten, åpen økonomi og har alt å vinne på åpne handelskanaler og tette relasjoner med de vi handler med. Usikkerheten rundt USAs bygging av tollmurer, og Storbritannias Brexit, er svært uheldig for eksportbedriftene. Uvisshet rundt toll og avgifter, standarder og regelverk, kan redusere bedriftenes investeringer og vekst. Derfor er vi i NHO opptatt av å opprettholde en god EØS-avtale. EØS er vår fremste garanti dersom vi ønsker forutsigbarhet og vekst for bedriftene. EØS-avtalen sikrer handel og arbeidsplasser.

Så la oss slå ring om EØS-avtalen som trygger norsk velferd og norske arbeidsplasser.