Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad er en mangfoldig by

Artikkelen er over 1 år gammel

«Jeg går ut ifra at artikkelen fikk en redaksjonell endring etter det massive trøkket mot den i sosiale medier. Etter mitt syn en overskrift som aldri burde vært skrevet i utgangspunktet.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her bor Fredrikstad hvite og velstående – dette var ordlyden fra en overskrift i lokalavisen vår. Signert innholdsredaktør i avisen. På Facebook hadde lokalavisen valgt en overskrift til samme artikkel slik: «Høyest inntekt, lavest arbeidsledighet og færrest innvandrere i nabolaget – Velkommen til Kråkerøy syd – bydelen for Fredrikstads hvite og velstående»

Naturlig nok møtte overskriften på Facebook og avisa, samt innholdet i artikkelen massiv motstand på sosiale medier. Lokalavisen slettet den opprinnelige posten, endret overskrift og ingress. Det er også en påstand om at formuleringen blendahvit /hvitt ble endret i selve artikkelen.

Artikkelforfatteren har basert innholdet sitt på den siste levekårsundersøkelsen til Fredrikstad kommune. Levekårsundersøkelsen skal kartlegge hvordan det er å leve i byen vår.

Byen vår har utfordringer. Det har vi har hatt i flere år, og koronakrisen forsterker dessverre ulikhetene ytterligere. Arbeidet med å forbedre levekår skjer i seksjoner og virksomheter, gjennom det ordinære budsjett- og handlingsplanarbeidet. Levekårskartleggingen er et kunnskapshevende tiltak som skal bidra til dette. Ulike tiltak er allerede enten iverksatt eller gjennomført.

Samtidig kan og bør det gjøres mer, slik at vi kan få den byen vi ønsker for alle. I kommunens samfunnsdel Fredrikstad mot 2030 står dette:» Fredrikstad har noen utfordringer, og noen har vi med oss fra generasjoner tilbake». I samme plan står også dette som overordnet målsetting for innbyggerne våre i Fredrikstad «Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel».

Jeg tror på et samfunn for oss alle. Der ulikheter gir vekst. Der motsetninger gir muligheter. Der mangfold øker vår forståelse for hverandre. Jeg reagerte derfor sterkt på den opprinnelige artikkelen til Fredriksstad Blad. I overskrift og ingress har man valgt å basere vellykkethet på farge.

Den siste tiden har det vært et økende fokus på rasisme, både innen idretten, kulturlivet, på arbeidsplassen, gata og på skolen. Gjennom begrepsbruk som hvit og vellykket begår lokalavisen, etter mitt syn, et skikkelig overtramp. De bidrar til en stigmatisering av innbyggerne våre, og en polarisering vi ikke er tjent med i samfunnet vårt. Jeg går ut ifra at artikkelen fikk en redaksjonell endring etter det massive trøkket mot den i sosiale medier. Etter mitt syn en overskriften som aldri burde vært skrevet i utgangspunktet. Mennesket er en ressurs. Ved investering på en klok og verdig måte, vil det gi god avkastning.

Avslutter med et sitat fra Safia Abdi Haase: «Jeg har vandret ferdig. Jeg skal være her. Er vi ikke alle vandrere på en og samme klode? Kan vi ikke kalle oss medvandrere?»

Kommentarer til denne saken