Fredrikstad Energi-ansatte ber om at selskapet ikke blir solgt

De ansattes representanter i Fredrikstad Energi-styret ber politikerne om å beholde aksjene i selskapet på egne hender.