Gå til sidens hovedinnhold

Hva slags Fredrikstad ønsker vi oss i fremtiden – og hvem skal bo her? Ender dagens boligpolitikk opp med at bare familier med god inntekt og velstående pensjonister har råd og ønske om å bo i byen? Hva med alle de andre? Disse deltar i debatten⚫️ Steinar Frølandshagen er regiondirektør OBOS Østfold og OBOS Vestfold ⚫️ Hannah Berg er gruppeleder for Rødt i bystyret i Fredrikstad ⚫️ Siri Martinsen er varaordfører i Fredrikstad. Hun representerer Arbeiderpartiet ⚫️ Truls Velgaard er gruppeleder i bystyret i Fredrikstad for Høyre ⚫️ Camilla Eidsvold er bystyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Fredrikstad ⚫️ Gyda Spurkland jobber i Asker kommune som rådgiver for kommuneplan. I fjor leverte hun inn sin masteroppgave om «Kollektive boformer, bokvalitet og innovasjon i det norske boligmarkedet»⚫️ Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening ⚫️ Trond Delbekk er administerende direktør hos eiendomsutvikleren Værste AS ⚫️

Fredrikstad – byen for de få?