Fredrikstad-budsjettet: Gressvikbadet kan bli stengt for offentlig bading

Legg ned tilbudet om to faste åpningsdager i uken i svømmehallen ved Gressvik ungdomsskolen, foreslår kommunedirektøren. Pengene vil hun heller bruke på Aktivitetsrådet.