Fredrikstad kommune er en motor i en region med ca 150.000 innbyggere. Det skal bygges skoler, barnehager og sykehjem fordi byen vokser. På Trosvik skal det bygges flerbrukshall og på Kråkerøy skal det bygges en multifunksjonell idrettshall. Da er det viktig med riktig kompetanse.

NHOs kompetansebarometer viser at det er stort behov for håndverksfag i Østfold. Det er særlig fagarbeidere innenfor teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag bedriftene trenger. Også ingeniører innenfor byggfag, maskin, elektro og prosessfag vil lett få jobb da dette er svært etterspurt. Det betyr at vi må få til et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv i fylket. Dette gir både lærerne og elevene bedre muligheter for å veksle mellom skole og næringsliv og sikrer at bedriftene får god tilgang til kompetent arbeidskraft.

Vi må få til et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv.

En nylig utgitt Markedsrapport til Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg for Østfold, Akershus og Oslo inneholder alle prosjektene som planlegges av en viss størrelse i disse tre fylkene. Dette er prosjekter som ennå ikke har funnet veien til Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Bare i Fredrikstad er det ti større prosjekter som skisseres.

Større byggeprosjekter fordrer god kompetanse i kommunen. Det gjelder både innkjøp, teknisk og byggfaglig kompetanse samt prosjektstyring. I NHO Viken Oslo er vi svært opptatt av at offentlige bygg skal bygges av fagfolk og at det skal være lærlinger på prosjektet. Seriøse byggentreprenører har lærlinger. Bare slik læres nye generasjoner opp samtidig som kommunen får nye bygg for sine skattepenger.

Fredrikstad kommune er målbevisst og framoverlent. Kommunen er i forkant digitalt og går også i front når det gjelder grønn vekst. I NHOs Kommune-NM er Fredrikstad nummer to i Østfold etter Råde. Kommunen har tatt mål av seg til å være innovativ og til å dele kompetanse fra sine innovasjonsprosjekter med flere i kommunesektoren. Høye ambisjoner gjør også Fredrikstad til en attraktiv arbeidsplass. Kommunen skårer høyt på de fleste parametre fra næringsvariasjon og befolkningsvekst til kommuneøkonomi og kompetanse i denne årlige konkurransen. Det eneste som trekker noe ned er en arbeidsledighet over landsgjennomsnittet.

Bedriftene er jobbskaperne. Vekst og innovasjon gir igjen grunnlag for nye attraktive lokale jobber. Med jobbvekst og utbygging av nye boliger kommer det nye innbyggere med kompetanse. En spennende by, en innovativ kommune og attraktive jobber gir ringvirkninger i regionen. På denne måten kan Fredrikstad blir en positiv motvekt til Oslo.

Les også

NHO vil koble ny teknologi og klassisk håndverk i u-skolen