Gå til sidens hovedinnhold

Fredriksstad Blads debattanter og andre bedrevitere

– Dessverre blir mye av det Gunnar Bodahl-Johansen skriver stående igjen som sannheter, mener Vidar Schei. Han etterlyser et mangfold av meningsbærere i FB-spaltene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er flott med diskusjoner og debatt. Det er kanskje aller viktigst i det lokale bildet og den lokale politikken, for å skape engasjement. For debatt skal være med på å belyse meningsforskjeller, avdekke ulike syn og kanskje også avdekke kritikkverdige forhold hos dem som til enhver tid sitter og styrer, være seg det er politikerne, administrasjonen i kommunene, eller ledelsen i ulike kommunale og private selskaper.

Det har alltid vært avisenes oppgave å være vaktbikkja som skal følge med, kontrollere å sette kritiske søkelys på aktuelle saker og beslutninger. Jeg er av den oppfattelsen at det er bra at det i avisene kommer inn spaltister som kan være en tilleggsstemme i tillegg til journalistene selv. Det gjør i mange tilfeller at en kan se saker ifra et annen vinkel, få frem nyanser som ikke alltid journalistene fanger opp eller velger å fokusere på. Så jeg skulle ønske avisene hadde flere spaltister og meningsbærere med en vid bakgrunn som kan supplere innholdet i avisene.

For i mange artikler og saker mener jeg avisen er med på å underbygge en politikerforakt, en negativ holdning til dem som ønsker å gjøre noe for alle oss andre.

Fredriksstad Blad har, selv om den er konservativ, et ansvar for å få frem skillelinjene og synspunktene i hele det politiske landskapet, i hele samfunnet til Fredrikstad og Hvaler. Noe avisen har blitt bedre på de senere år. Det vil alltid være en diskusjon om det innholdet avisen tar inn er nyansert nok, eller om det er kun konservative stemmer som får mest spalteplass eller ikke. Så hva er det jeg egentlig ønsker å få frem med dette leserbrevet?

Det er tydelig at Fredriksstad Blad er fornøyd med innleggene til Gunnar Bodahl-Johansen. Forståelig nok, en mann med hans bakgrunn, blir en sterk stemme når han uttaler seg. Jeg liker det meste av det han skriver, men han innbyr ikke til debatt. For her ligger tyngden langt utenpå ham, og det blir vanskelig å argumentere og debattere mot ham, så ofte blir det han skriver uimotsagt. Det er lettere å velge å ikke svare, enn å «gidde» å ta til motmæle. Så dessverre blir mye av det Bodahl-Johansen skriver stående igjen som sannheter.

Det er og kan være farlig. Her forfekter en samlet seriøs mediebransje «vær-varsom-plakaten» som bransjens overordnende grunnlov, men følger man egentlig intensjonen her? Hvor er mangfoldet av spaltister, meningsbærerne, de stemmene som også bør få plass i en moderne og fremtidsrettet avis? Hvem snakker og får lov til å uttale seg på samme måte på vegne av alle gruppene i vårt samfunn. Hvor er stemmene til barn og ungdom? Hvor er spaltisten som kan være stemmen til pensjonistene? Til arbeideren? Akademikeren? Innvandrerne og flyktningene? De ulike politiske partiene? Frivilligheten? Idretten?

For de fleste av oss må ty til leserbrev, hvis vi har noe vi ønsker å ytre, når vi ønsker å få frem våre meninger. Veldig få forunt å få lov til å være fast spaltist i Fredriksstad Blad, få lov til å skrive jevnlig, uten at avisen lager «case» av innholdet. Eller er det slik at du må være medieviter, tidligere journalist, for å kunne være en stemme som kan uttale seg jevnlig om det som skjer i Fredrikstad og på Hvaler?

Er du automatisk en viktig stemme fordi du har vært i mediene i mange år? Hvor er stemmen til de som ikke har den bakgrunnen? Får ikke de lov til å mene noe, uten at de først må gjennom nåløyet for å få godkjent sitt leserbrev? Få lov til å mene noe bare på bakgrunn av at det er egne meninger?

Dette er ikke et innlegg mot Gunnar Bodahl-Johansen. Jeg synes det er viktig at han får lov til å skrive med syrlig penn. Men det bør flere få lov til. Få frem hva som bør bli bedre og hva som fungerer og er bra. Få frem mer mangfold, få opp engasjementet. Få frem at Fredrikstad samfunnet er sammensatt, variert og mangfoldig. Få frem stemmer som ikke bare synes at alt går til helvete i kommunen vår. Få frem stemmer som også ser det viktige i det politikerne beslutter, det administrasjonen gjennomfører. Få frem i lyset mer av det positive, som gjør at enda flere ønsker å engasjere seg, ønsker å være med på å jobbe for fremtidens Fredrikstad.

For i mange artikler og saker mener jeg avisen er med på å underbygge en politikerforakt, en negativ holdning til dem som ønsker å gjøre noe for alle oss andre. Det er tross alt sånn at det meste som skjer er positivt. Fredrikstad er en fantastisk by, vi har muligheter og mye å tilby. Vi må få vekk de negative tankene om oss selv, vi må slutte å underbygge den allerede negative holdningen vi østfoldinger og Fredrikstad-folk dessverre er kjent for.

Se bare på FFK, de har full pott i årets serie, allikevel står det spaltemeter med kritikk. Hva med å underbygge og rose resultatene? Nei, slik er vi ikke i Fredrikstad, men det er et mønster vi må bryte oss ut av. Alle fortjener ros når de har gjort noe bra, og ris når det er gjort negative beslutninger og vedtak. Ikke bare ris. Vet det er lettere å rise enn å rose, men det kan Fredriksstad Blad være med på å snu.

Kommentarer til denne saken