Fredriksstad Blad-stiftelsen deler ut 110.000 kroner: Disse får pengene

I år forelå det 39 søknader på tilsammen 1,1 million kroner da FB-stiftelsen skulle fordele 110.000 kroner til lokale lag, foreninger og privatpersoner.