Gå til sidens hovedinnhold

Fredriksstad Blad graver med rette på Hvaler!

«Det burde ikke ha vært nødvendig at pressen må grave i dokumentasjon som etter lovverket er offentlig.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Synes det er svært betimelig og positivt at Fredriksstad Blad graver og innhenter informasjon. All honnør til Fredriksstad Blad.

Så lenge offentlig dokumentasjon har blitt holdt tilbake, tross Forvaltningslovens paragraf 13- (13.1, andre ledd), som vitterlig ordfører Vauger selv har vist til i forbindelse med rådmannens avgang.

Her uttrykte hun i mediene at det var av så kritisk karakter at hun måtte sitte ytterligere en stund på dokumentene. Er det da underlig at både mediene og Hvalers innbyggere stusser?

Forvaltningslovens paragraf regulerer at offentlig sentrale ansatte, i dette tilfellet i en kommune, ikke kan holde tilbake informasjon så lenge det ikke dreier seg om personlige eller familiære forhold, noe som ikke er tilfelle i denne saken.

Dokumentene ifb. med rådmannens avgang skulle vært behandlet med korrekte dokumenter i kommunestyret og blitt holdt under åpen kommunestyrebehandling for offentligheten, ikke behandling som var lukket overfor kommunens innbyggere og mediene.

Man kan stille seg spørsmål om vedtaket i kommunestyret er gyldig mht. manglende saksinformasjon og den dokumentasjon som kreves. Den syltynne informasjonen som de folkevalgte stemte over, er dette tilstrekkelig iht. Kommuneloven? Dette må ordfører straks redegjøre for.

At varaordfører Hans H. Utgård uttaler at: (sitater fra dette kommentarfeltet)

1. «I sin iver etter å «snu stener» og lete etter mulige årsaker til rådmann Dag W. Eriksens avgang, har de tatt i bruk den eldste og mest primitive form for maktbruk: Så er frø av mistenksomhet! Uten konkrete «bevis» er det enkelt å insinuere at noe «kan» være galt! Dette er bare rett og slett simpelt av FB og langt under det nivået en såkalt seriøs avis bør operere.

2. «Det blir først et problem hvis man ikke retter dem opp. På Hvaler tar vi tak når det trengs – uten beslutningsvegring.» (sitat slutt)

Harmonerer dette med det Fredriksstad Blad kaller toppen av isfjellet? Dessverre deler jeg deres syn.

Det har over svært langt tid bygget seg opp et utall saker som kan defineres som feilbehandlede, ofte med gal lovanvendelse. Med andre ord er det en rekke forhold som må belyses.

Det være seg prosesser i flere varslingssaker, overførsel av et insolvent og ikke kredittverdig Hvaler Fiber AS som legges under Teknisk Virksomhet og medfører at kreditor kan hente alt utestående, uten den begrensning et AS representerer. Dette er skattebetalernes midler. Lånerammen (30 millioner kroner) er om ikke lenge oppbrukt og inntektene er fraværende da kommunen ikke har midler til å leie inn tjenester for tilkobling. Hvor lenge klarer kommunen å bære de fortsatt løpende kostnadene uten inntekter?

Er denne transaksjonen lovlig i henhold til Kommuneloven og selskapsrett? Det er riktignok kommunens ansvar å tilrettelegge for fiber, men ikke selv å være utbygger. Hva med kommunens uriktige «hevd» av grunneieres eiendommer, har dette forløpt etter gjeldende regler og oppgjør? Flere spør seg om det.

Et fenomen jeg ikke kan besvare, men registrerer at dette er et tema. Her bør også ordfører forsikre om at sådan ikke har skjedd, så vi får løftet denne tvilen vekk.

Undertegnede har blitt vurdert som en kritisk politiker. Slik er det å komme utenfra og se med nytt blikk.

Les også

Stillhet og uholdbart hemmelighold på Hvaler

Eiendomsskatten ender med å økes når det ikke satses på tilstrekkelig næringsutvikling og kostnadene ikke reduseres i den topptunge administrasjonen. Naturlig avgang er ikke et kutt, slik som posisjonens vedtatte budsjett tilsier.

Kommunen har ikke råd til selv å bygge ut fiber.

Varsling burde foregå eksternt og ikke internt.

Robek er innen rekkevidde.

Så det er sagt; situasjonen Hvaler nå befinner seg i strekker seg årtier tilbake. Både posisjon og opposisjon er ansvarlige.

Det burde ikke ha vært nødvendig at pressen må grave i dokumentasjon som etter lovverket er offentlig.

La oss få inn en ny rådmann som evner å rette opp i feilene og få kommunen i vater i samarbeid med kommunestyret og administrasjonen.

I mellomtiden er pressen de som kan gi oss svar.

Les også

Derfor måtte rådmann Eriksen gå: – Kommunen valgte å betale millioner for å slippe rettssak

Kommentarer til denne saken