73 lokalaviser i Amedia-konsernet skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Skaper gode lokalsamfunn

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra 100.000 kroner i de minste avisene til én million kroner i de største. Fredriksstad Blad er blant de aller største avisene i Amedia og skal dele ut 900.000 kroner.

Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge.

Hyggelig med håndsrekning

– Det legges hver eneste dag ned en enorm frivillig innsats rundt i lag og foreninger i hele distriktet vårt. Mange sliter med å få økonomien til å gå rundt, og det er en konstant jakt etter midler for å finansiere utstyr, reiser og aktiviteter for barn og unge. Derfor er det hyggelig at Fredriksstad Blad, sammen med våre eiere, nå kan bidra med en håndsrekning gjennom å dele ut hele 900.000 kroner i stiftelsesmidler, sier FBs sjefredaktør Jon Jacobsen.

Må være registrert

– En viktig oppgave for FB er å engasjere leserne og alle som bor i Fredrikstad, Råde og på Hvaler til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Denne utdelingen vil gi oss en ny mulighet til å markere det tette båndet som er mellom dem og lokalsamfunnene vi dekker. Nå håper vi på riktig mange søknader frem til fristen går ut 25. mars, sier Jacobsen.

Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse tiltak.

Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Søknaden kan legges inn her!

En hovedoppgave

Amedias konsernsjef Are Stokstad understreker at det er en hovedoppgave for konsernets aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter

– Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Are Stokstad, og fortsetter:

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave.

Godt resultat

Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

Kan bli mer

Søknader om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte. Søknadsfristen er 25. mars, deretter skal en lokal jury, som er etablert i hver avis, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere.

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.