Må behandles riktig: – Det er fyfy å hive batterier i søpla. Jeg er likevel ikke tilhenger av de røde avfallskassene til batterier, de blir ofte stående. Heller en liten pappeske på benken hvor alle hiver batteriene etter først å ha sikret polene med blank tape. Dette for å hindre kortslutning, forteller lederen for Batteriretur som aller helst vil ha tekstmelding fra kommunen før renovasjonsbilene henter defekte batterier sammen med resten av avfallet vårt.

Fredrik Andresen i Batteriretur AS: – Vi ligger fem år før andre land i kunnskap om gjenvinning av bilbatterier, det tidsvinduet må vi utnytte

Verdens første til å gjenvinne bilbatterier, verdens første helautomatiske sorteringsmaskin av småbatterier og verdens første batteribank produsert av brukte bilbatterier. Batteriretur på Øra er så tidlig ute at Fredrik Andresen mener det er vanskelig å si nøyaktig hva slags kompetanse han trenger fra sine ansatte i fremtiden.
Publisert