Torsdag klokken ti samles politikerne i fylkestinget for å avgjøre fremtiden til de videregående skolene i Østfold.

Skolebruksplanen skal opp til endelig behandling, etter høringsrunder, utredninger og utsettelser. Planen vil fastslå hvilke utdanningsprogram, eller linjer som det het før, som skal ligge på hvilke skoler.

Til frederik: Helsefag, som Jakob Gresstad, Martine Øby Strand, Mina Marie Fensbekk (skjult) og Emma Ensrud går på, flyttes.

  • Les også: Slik blir det i Moss, Halden og Indre

Flytter og deler

I Fredrikstad har de to videregående skolene Glemmen og Frederik II tradisjonelt hatt henholdsvis praktiske yrkesfag og mer teoretiske «lesefag».

Det har det de siste årene vært en gradvis dreining bort fra, etter at Glemmen-elever har fått bedre muligheter til å få studiekompetanse og Frederik tilbyr fagbrev. Med den nye skolebruksplanen vil dette bli ytterligere forsterket.

Skolene skal nemlig bli kombinerte. Det betyr at fordelingen mellom yrkesfag og studieforberedende blir mer lik på samtlige skoler.

I planforslaget flyttes derfor utdanningsprogrammene restaurant og matfag og helse- og oppvekstfag fra Glemmen til Frederik II. Og studiespesialisering blir delt mellom de to skolene.

– Vi synes det er trist å miste de to utdanningsprogrammene, fastslår Glemmens assisterende rektor Pål André Ramberg og forklarer:

Endring: Pål André Ramberg, Glemmens assisterende rektor.

Frykter konkurranse

– Restaurant og matfag er en viktig kulturbygger på skolen vår. Mat er samlende, og elevene som går der skaper mye for oss, både i og utenfor skole-hverdagen.

Han påpeker også at helse- og oppvekstfag er et svært godt tilbud med gode resultater.

– Men vi kan jo ikke gjøre annet enn å ta dette til etterretning. Skal man ha kombinerte skoler, må man jo gi noe fra seg. Vi får studiespesialisering igjen og er allerede i gang med å tenke på hvordan vi skal lage et spennende tilbud til elevene.

Ifølge skolebruksplanen skal Frederik II og Glemmen om ti år ha like mange plasser på studiespesialiserende utdanningsprogram. I dag ligger dette i sin helhet på Frederik.

– Jeg er nok skeptisk til å dele studiespesialisering mellom de to skolene, sier Carsten Dyndale, assisterende rektor på Frederik II.

– For da handler det ikke om å bygge et robust fagmiljø, men om prinsippet om å ha kombinerte skoler. Vi ønsker at elevene skal velge skoler ut fra hvilket utdanningsprogram de vil gå, ikke ut fra hvilken skole de mener er best. Det kan oppstå konkurranse mellom skolene, frykter Dyndale.

Det er ikke helt klart når endringene i utdanningsprogrammene vil skje, ettersom noen av skolene skal bygges nye eller få omfattende rehabilitering. For Frederik II sin del blir ikke flytting av restaurant og matfag og helse- og oppvekstfag aktuelt før ny skole står klar, tidligst i 2020.