Mandag 19. august tok vi som jobber ved Frederik II videregående skole imot 1300 elever. Det er et ærefullt og stort ansvar. Vi er spente og forventningsfulle, og det vet vi at elevene også er. Gjennom årene på Frederik skal vi forberede elevene til studier og arbeidsliv gjennom faglige ferdigheter og ved å bygge god psykisk helse.

Elevene skal lære å skape et godt liv for seg selv, bidra til å skape et inkluderende og bærekraftig lokalsamfunn i Fredrikstad og samtidig gjøre en innsats for å ta vare på jordkloden og forhindre varige klimaendringer. Til det trenger vi elever som er nysgjerrige, løsningsorienterte og kreative, og som står klare for å bidra i utviklingen av en god by for alle. Vi trenger elever som tør å være seg selv, tør å stå opp mot urett og tør å delta i fellesskapet.

Når Pride-paraden går mot Stortorvet lørdag 24. august, gleder vi oss over at vi som skole deltar for første gang. Det gjør vi fordi vi mener at alle elever og ansatte skal være en del av et åpent og tolerant fellesskap.

Vi jobber for å gi elevene våre et positivt selvbilde og en trygghet til å være seg selv, og det gjelder også å være trygg i sin seksuelle legning.

Det er ikke tvil om at det er mange utfordringer som venter ungdommene som om noen år er klare for voksenlivet. Skal ungdommene lykkes med å møte disse utfordringene, må vi også lykkes med deres skolegang. Det betyr at vi må ruste dem med kompetanse og ferdigheter, og også med god psykisk helse. Psykologiprofessor Arne Holte bruker begrepet De sju psykiske helserettighetene for å understreke viktigheten av god psykisk helse.

Identitet og selvrespekt er den første, og betyr at alle mennesker skal ha følelsen av at de er av betydning. Elevene på Frederik er i alderen 16 til 19 år. Det er kjernen av ungdomstiden. Elevene skal løsrive seg fra foreldre og finne sin plass i samfunnet, på skolen og blant venner. Vi jobber for å gi elevene våre et positivt selvbilde og en trygghet til å være seg selv, og det gjelder også å være trygg i sin seksuelle legning.

Mestring er en annen psykisk helserettighet. Å gi elevene erfaringer med mestring er grunnleggende i skolen. Å lære betyr å utfordre seg, prøve og feile, men like viktig er det å oppleve mestring. At man kan noe.

Tilhørighet og fellesskap er to andre rettigheter Holte peker på. Skal vi leve gode liv, må vi føle at vi hører til et sted, og vi må kjenne at vi er en del av fellesskapet. Frederik II er en stor og mangfoldig skole. Med 1300 elever jobber vi aktivt for at alle skal oppleve å være en del av fellesskapet og at alle skal ta del i fellesskapet. Idrettselevene tar snart bena fatt når de skal på ekskursjon, på service og samferdsel skal elevene om få uker ut i bedrifter og på studiespesialisering skal alle vg1-elevene på tur til Solbukta – og hensikten? Å skape tilhørighet og fellesskap og å gjøre elevene trygge på sitt læringsmiljø. Da tror og håper vi elevene vil lære mer og bedre, at de vil ta del i lokalsamfunnet sitt og at de vil jobbe for å fremme menneskerettighetene.

Lørdag 24. august går elever og ansatte på Frederik II i Pride-paraden. Vi deltar for å vise vårt engasjement for et åpent og likeverdig samfunn der våre elever blir respektert og anerkjent uavhengig av seksuell legning. Vi ses i Pride-paraden på lørdag.

Les også

Kirkevalget: Kampen for kjærligheten er ikke over!