– Det er nesten som om vi blir holdt med pisk og halsbånd.

– Vi blir et tall i stedet for enkeltpersoner.

Det sier nestleder og leder for elevrådet på Fredrik II Juliane Halset Pedersen (17) og Hashim Abdi (17) om fraværsreglene.

Elevene fikk en liten smakebit i fjor høst på hvordan reglene fungerte i praksis, men på grunn av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus på skolen, har det i perioder vært unntak fra fraværsgrensen.

– Uten grensen mener jeg det har vært lettere å stå i fagene, i hvert fall for min del, sier Juliane.

Blir kastet under bussen

Fra høsten kan ikke elevene lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt til å dokumentere fraværet. Nå må de søke gyldig dokumentasjon i form av legeerklæring eller fra en annen sakksyndig, som helsesykepleier, tannlege, psykolog eller fysioterapeut.

Elevene må ikke oppsøke helsepersonell hver gang de er syke, men dersom fraværet overstiger maksimumsgrensen på ti prosent får de ikke standpunktkarakter eller terminkarakter i det aktuelle faget.

– Ti prosent er latterlig lite. Hvis du har et fag som består av totalt tjuesyv timer trenger du kun å være borte tre timer for å få elleve prosent, sier Juliane.

Men det er ikke prosentgrensen som skaper mest frustrasjon. Ordningen faller ikke i smak og gjør skolehverdagen tyngre for de som allerede sliter.

– Fraværsgrensen tar ikke vare på de fleste elevene i sin helhet. De som sliter blir kastet under bussen og får ikke sjansen til å bli tatt opp av systemet, sier Hashim.

– Antall elever som dropper ut har gått ned, men det er fordi man blir tvingt til å være på skolen. Er man syk så gidder vi ikke å dra til legen for å få legeerklæring for en dag. Det koster 300 kroner, som absolutt ikke burde være nødvendig, sier Juliane.

Frustrerte og sjokkerte

I tillegg til å sitte i elevrådet er begge politisk aktive. Hashim er medlem i AUF der han jobber som skole og arbeidsansvarlig, og Juliane er nestleder i ungdomsrådet.

De trodde politikerene skulle få til en bedre ordning for elevene og forteller at de ble frustrerte og sjokkerte over gjeninnføringen.

– Jeg synes ordningen viser mistillit hos elever. De stoler ikke på oss, sier Hashim.

Begge mener det er viktig å sette krav til elever, men ønsker en endring på regelverket og refererer til unntakene under pandemien.

Et vanskeligere år i vente

De tror det kommer til å bli vanskeligere både for dem selv og de yngre elevene å gjennomføre skoleåret siden de ikke er erfaren med fraværsreglene.

– Vi vet ikke hva vanlig videregående er, sier Hashim.

– Andelen som ikke består i fagene kommer til å være høyere, fordi folk er vant til noe helt annet, tror Juliane.

Likevel ser de for seg at oppmøtet kommer til å se bedre ut på papir, fordi elevene tvinger seg selv til å være på skolen.

– Ser dere noe positivt med fraværsgrensen?

– Den gjør det lettere for de som klarer seg best på skolen, men det skaper en skille for de som sliter før de begynner på videregående, svarer Hashim.

Hei! Har du tips til saken? Send oss en e-post.