Gå til sidens hovedinnhold

Fraværet har gått ned blant elever i videregående skole

Artikkelen er over 3 år gammel

Onsdag ble de foreløpige tallene for fravær i videregående skole presentert. De viser at fraværet har gått ned i hele landet, også i Fredrikstad.

De foreløpige tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at en elev i videregående skole har typisk tre dager og åtte timer fravær dette skoleåret. Forrige skoleår var det typiske fraværet fem dager og 12 timer på landsbasis. Dette tilsvarer en nedgang på omtrent 40 prosent for dager og 33 prosent for timer.

– Svært gledelige tall

I Østfold går også tallene ned, og færre avslutter opplæringen underveis.

– Dette er svært gledelige tall for Østfold. Vi har sett en klar tendens til at fraværet har gått ned gjennom hele skoleåret, men den fullstendige oversikten over konsekvensene av fraværsgrensa har vi først fått nå, sier assisterende fylkesdirektør Frid Sandmoe i opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune.

Fraværstall i Østfold

Slik ser det ut ved skolene i Østfold:

  • Dagsfraværet er redusert fra 5 til 3 dager per elev sammenlignet med i fjor, dette tilsvarer en nedgang på 40 prosent.
  • Timesfraværet har gått ned fra 12 timer til 8 timer per elev sammenlignet med i fjor, dette tilsvarer en nedgang på 33 prosent.
  • Antall elever som har sluttet er redusert med rundt 50 prosent sammenlignet med i fjor.
  • Andelen elever som ikke får vurdert (karakteren IV) i minst ett fag, har gått ned fra 4 prosent til 3,1 prosent sammenlignet med i fjor.
  • Andel elever som ikke har fått vurdert (karakteren IV) på grunn av den nye fraværsgrensa er 1,9 prosent.

– Elevene skremmes til å komme

Halverte fraværet blant yrkeslevene

Ved både Glemmen og Frederik II videregående skoler er fraværstallene positiv lesing. Begge skolene følger tendensen i resten av landet, og fraværet synker med rundt 40 prosent.

På Glemmen har elevene halvert antallet fraværsdager fra seks til tre, og antall timer er redusert fra 11 til seks.

På Frederik II er dagsfraværet er redusert fra fem til tre dager per elev sammenlignet med i fjor. Antallet timer er redusert fra 17 til ti per elev. Reduksjonen i fraværet synes best blant elever på yrkesfag. Her har antall dager gått fra fem til to, og antall timer fra 18,5 til 9,5.

– Dette er det prognosene gjennom året har vist oss, og det er svært gledelig lesing, sier konstituert rektor ved Frederik II, Geir Eriksen.

– Mye av grunnen til at yrkesfagelevene har redusert fraværet så mye er nok at de har ligget litt høyere enn andre studieprogram tidligere, men det er veldig bra at de nye reglene fungerer også her, legger han til.

 

I bildet kan du se tallene for de videregående skolene i Fredriksstad Blads dekningsområde. Utdanningsdirektoratet bruker median for å regne ut fraværet.

medianen

Medianen viser til den midterste verdien når fraværet settes opp i synkende eller stigende rekkefølge. Det vil si at det er like mange elever som har verdier over og under medianen. Medianen påvirkes mindre av ekstremverdier enn gjennomsnittet, og gir derfor et mer riktig mål på hvor høyt det normale fraværet for elever i videregående skole er.

Nytt fokus på fravær

Tomb videregående skole og landbruksstudier i Råde har hatt en av de mest markante endringene i fraværet blant elevene. Antall dager har blitt redusert med 80 prosent, og timefraværet med nesten 60 prosent. Rektor Astrid Langmoen Olsen tror det har en naturlig forklaring, men forteller også at de har intensivert rutinene etter at fraværsregelen ble innført.

– Vi har internat, og mange bor på skolen. Jeg tror det har mye å si, sier hun.

– Vi har tidligere hatt vekkerutiner for de som bor på internat, og som ikke har dukket opp til undervisningen. Disse rutinene er nå intensivert ved at en person går en runde på morgenen, og i tillegg omfatter de elevene som bor på hybel, legger hun til.

Rektoren forteller at fraværsregelen har vært et hett tema blant elevene det siste året.

– Før var et lærerene som fokuserte på fraværet, men nå er elevene veldig obs på det. Jeg er sikker på at den har hatt mye å si, og vinnerne er de teorisvake elevene. Før var det mye mer fristende for de mest praktiske elevene å droppe teoritimene, men nå er det litt verre, avslutter hun.

 

Kommentarer til denne saken