Framtida vi ønsker for Fredrikstad og Nye Frederik II

Dette er framtida Frederik II videregående skole planlegger for. Det nye skolebygget ligger nede til venstre i det nye kvartalet, ny idrettshall til høyre (mot Værstebrua som ikke synes på bildet) og Arena Fredrikstad ut mot elva. Modell: LINK og Griff arkitekter

Dette er framtida Frederik II videregående skole planlegger for. Det nye skolebygget ligger nede til venstre i det nye kvartalet, ny idrettshall til høyre (mot Værstebrua som ikke synes på bildet) og Arena Fredrikstad ut mot elva. Modell: LINK og Griff arkitekter Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ledelsen ved Frederik II videregående skole inviterer en rekke nøkkelpersoner til «samskaping» for å forberede nytt skolebygg og fagfornyelse. – Situasjonen krever at vi skaper noe nytt og bedre sammen.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag 25. oktober ble LINK og Griff arkitekter kåret som vinnere av konkurransen om å tegne Nye Frederik II, idrettshall og Arena Fredrikstad på Værste. Disse byggene er en historisk satsing, og vil bidra til å løfte den fine byen vår ytterligere. Mandag 25. november samler ledelsen ved Frederik II videregående skole elever, ansatte, foreldre, næringsliv, politikere, idrettslag, trossamfunn, kulturarbeidere, kommuneadministrasjon med flere på Litteraturhuset. Hvorfor? Fordi vi vil at alle skal få lov til å si hvordan de ønsker at framtida skal bli for Fredrikstad-samfunnet – og hva slags videregående skole Nye Frederik II skal bli.

Frederik II videregående skole er en stor samfunnsinstitusjon i Fredrikstad, med i underkant av 1300 elever. Vi er en videregående skole i sterk utvikling. Dette skoleåret har vi startet opp nye, spennende utdanningstilbud. Jeg nevner for eksempel tilbudet vårt med toppidrett e-sport, som er åpent for elever fra både studiespesialiserende og idrettsklassene våre.

Etter nyttår har vi et nytt, gratis tilbud til elever om å være med på internasjonale prosjekter i Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Portugal, Hellas, Sverige og Østerrike, fullfinansiert av EU gjennom Erasmus+ programmet, noe som vil gi aktuell, konkret og framtidsrettet læring for elevene som deltar.

Vi vil gå bredt ut og invitere alle deler av Fredrikstad-samfunnet til å sammen skape den beste skolen for framtida.

Vi jobber også hver dag for å gjøre de tilbudene vi allerede har enda bedre. Denne høsten har vi for eksempel innført klasseteam på hele VG1, for å følge opp elevene tett og skape trygghet og gode relasjoner mellom lærere og elever og elevene imellom. Vi jobber hele tiden med å skape et trygt og godt læringsmiljø i alle klasser, og denne høsten har alle våre Vg1 elever vært på klassetur med lærerne sine.

Vi har også startet opp med fagdager for hele skolen hver fredag. Med fokus på ett fag en hel dag, står vi friere til å åpne skolen mot Fredrikstad-samfunnet, og lage spennende opplegg, med metoder som for eksempel storyline og spillifisering av svenskenes angrep på Fredrikstad i 1814, for å nevne noe. Vi er også i ferd med å utvikle en spennende læringsarena i det største klasserommet vårt på Frydenberg, og der noen av våre drivende dyktige realfaglærere akkurat nå bygger et escaperoom som skal være oppe og gå etter jul. Læring skal være spennende og gøy, i tillegg til at man legger ned et godt stykke arbeid for å skape noe som er bra her og nå, men også for framtida!

Over hele Norge arbeider skolene nå med Fagfornyelsen. Den er vedtatt av Stortinget, og hovedintensjonen bak fornyelsen er at vi skal jobbe mer framtidsrettet i norsk skole. Hvorfor det? Grunnlaget for endringene i skolen er de store samfunnsendringene som har funnet sted de siste tretti årene, med globalisering, teknologisk utvikling, framvekst av sosiale medier, trusler mot demokratiet, klimaendringer, økende sosiale forskjeller og ekskludering, migrasjon og multikulturelle samfunn, noe vi også ser tydelig i Den Lille Verdensbyen Fredrikstad.

Inngang til en ny skolehverdag. Dette er hva framtidige elever skal møte når de kommer til skolen, ifølge skissen fra arkitektkontorene LINK og Griff.

Inngang til en ny skolehverdag. Dette er hva framtidige elever skal møte når de kommer til skolen, ifølge skissen fra arkitektkontorene LINK og Griff.

Som eksemplene over viser, tar vi sikte på å være en nyskapende og samskapende skole som vil gi elevene våre relevant læring for framtida. For å gi elevene det de trenger for å skape framtida vi ønsker i Fredrikstad, vil vi gå bredt ut og invitere alle deler av Fredrikstad-samfunnet til å sammen skape den beste skolen for framtida.

Hvem skal delta i samskapingsprosessen rundt Nye Frederik II? Som nevnt har vi invitert elever, ansatte, og foreldre ved Frederik II. Blant mange andre fra miljøet rundt Frederik deltar følgende ressurspersoner i samskapingsprosessen: Marit Mundahl, fagsjef skole i Fredrikstad kommune, Erling Strand fra Olympiatoppen, Kjell Arne Græsdal og Line Jeppesen fra Fredrikstad Næringsforening, Hege Stormorken fra Blå Kors, Monique Blystad fra Fredrikstad Ballklubb, Inger-J Søråsdekkan fra Kråkerøy ungdomsskoles FAU, Lasse Imrik fra Kirkens Bymisjon, Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Johan Edvard Grimstad, fylkesråd næring i Viken fylkeskommune, Stefan Løkse fra FRID, Victor Kristiansen fra Oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune, kommunalsjef Marianne Bekker fra Fredrikstad kommune, Jo Ese og Ilka Nagel fra Høgskolen i Østfold, fylkesdirektør Brynjard Rønningen fra Østfold fylkeskommune, Bjørnar Laabak, bystyrerepresentant i Fredrikstad, Alte Ottesen, bystyrerepresentant i Fredrikstad, Kari Lund Kallerød, rektor ved Vestbygda ungdomsskole, Stian Andersen fra Domino e-sport, Tariq Alsagof fra Dialogforum Østfold, Truls Navestad og Dagfinn Reinertsen fra Stjernen, og Glenn Rostad fra Fredrikstad Fotballklubb. For å nevne noen. Det blir en spennende forsamling med mange ulike perspektiver, og det er bra, for det er gjennom å bidra med vår ulikhet på en konstruktiv måte at vi kan få til noe stort sammen.

Nå som tegningene av Nye Frederik II foreligger, og det skal bygges en helt ny skole på Værste, samtidig som skolen står midt i Fagfornyelsen og store samfunnsendringer, krever situasjonen at vi griper muligheten til å skape noe nytt og bedre sammen, slik at Fredrikstads ungdommer får den videregående opplæringen de fortjener, nemlig den aller beste. Vi i ledelsen ved Frederik II gleder oss til å skape fremtidas Frederik II og Fredrikstad sammen med dere andre, og startskuddet går mandag 25. november på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken