– For personer over 18 år uten underliggende sykdom er det helt frivillig og opp til den enkelte om man skal ta fjerde dose eller ikke.

Det sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

– Det er ikke anbefalt at man tar den, men man kan. Og det er jo litt vanskelig å forklare og formidle, erkjenner hun.

Booster nummer to

I forrige uke kom regjeringen med nyheten om at alle over 18 år skal tilbys nok en oppfriskningsdose mot koronaviruset.

Det blir den fjerde dosen for de som har fulgt de vanlige, tidligere vaksinasjonsanbefalingene.

Noen har riktignok kanskje bare tatt to doser fra før av, fordi de ble smittet eller av andre grunner ikke fikk tatt den tredje vaksinen.

Den ble kalt «første» boosterdose.

Det nye tilbudet er en «andre» boosterdose.

Frem til nå har denne fjerde vaksinerunden vært forbeholdt personer over 65 år, samt aldersgruppen 18-64 som har underliggende sykdommer.

– Ikke nødvendig med anbefaling

Men nå settes den fjerde dosen også på alle friske over 18 – hvis de vil.

Det er FHI som har rådet helsemyndighetene til å åpne for dette.

De har imidlertid ikke gått ut med en anbefaling som sier at denne befolkningsgruppen bør ta den.

– Det finnes ikke kunnskap som tilsier at det er viktig eller nødvendig å gjøre det, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

Hun tilføyer:

– Men det finnes mye kunnskap om sykehusinnleggelser som følge av covid i denne aldersgruppen. Og den kunnskapen tilsier at det ikke er nødvendig med en anbefaling.

Vurdere selv

For her er forklaringen på hvorfor FHI ikke anbefaler friske personer over 18 år å ta den fjerde dosen:

Det er svært få ellers friske under 65 år som blir så dårlige av korona, at de må legges inn på sykehus.

Hovedoppgaven til vaksinene mot koronaviruset er nemlig å beskytte mot alvorlig sykdom og død.

– Hva skal folk gjøre da, skal en frisk 40-åring ta vaksine nummer fire?

– Man må ta en vurdering selv, svarer Lund Danielsen.

– Det kan jo være ulike grunner til at man ønsker denne dosen. Noen kan trenge en oppfriskning i forbindelse med reising, fordi noen land krever det. Andre vil ha den fordi de har flere alvorlig syke rundt seg.

Tidligere vaksiner beskytter fremdeles

Kommuneoverlegen presiserer at grunnvaksineringen er en viktig årsak til at få friske personer under 65 trenger sykehusbehandling for korona.

Grunnvaksinering betyr de to første dosene.

De er anbefalt og viktig for alle over 15 år. Det gjelder også alle fra og med fem år med risikotilstander.

– Har man i tillegg tatt en tredje boosterdose, er man fremdeles godt beskyttet mot alvorlig sykdom, sier Sofie Lund Danielsen.

– Men vaksinenes effekt avtar etter tid?

– Hos den eldre aldersgruppen ser man det, ja. Det er hovedsakelig de som blir innlagt på sykehus, konstaterer hun.

– Effekten vil nok svekkes noe over tid også hos dem under 65 år. Men det er likevel ingen grunn til å anbefale fjerde dose for de som i utgangspunktet er friske og grunnvaksinert. Immuniteten ser ut til å holde seg godt lengre, og de blir ikke så syke.

Hybridimmunitet

– Beskytter en fjerde dose mot smitte?

– Det vet vi ikke helt sikkert, men FHI sier at det muligens beskytter noe bedre mot smitte, sier kommuneoverlege Lund Danielsen og påpeker at det foreløpig ikke er sikre forskningsresultater på dette.

– Men vi vet at oppfriskningsdose gir økt beskyttelse mot alvorlig sykdom hos de eldste. Den får opp beskyttelsen igjen.

– Hva beskytter mest mot å bli alvorlig syk; bli smittet av korona nå eller ta en fjerde dose?

– FHI har ikke sikker kunnskap på hva som er best. Men hvis man er grunnvaksinert og i tillegg har gjennomgått covid, har man en hybridimmunitet, forklarer hun.

– Og det beskytter svært godt mot alvorlig sykdom hos både risikoutsatte og friske personer. Hos de eldste vil effekten av beskyttelsen gå raskere ned, derfor anbefales boosterdoser i tillegg til disse.

– Trygge vaksiner

– Er det farlig å ta koronavaksine?

– Generelt er disse vaksinene trygge. Det er ikke farlige vaksiner, svarer Sofie Lund Danielsen.

– Det følges imidlertid nøye med på bivirkninger, som menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner. Men generelt er det få bivirkninger av disse vaksinene, og de går over.

Hun påpeker at det er bedre å være vaksinert enn å bli alvorlig syk av koronaviruset.

– Og det aller, aller viktigste er at de gruppene som er anbefalt å ta vaksiner, inkludert fjerde dose, gjør det, fastslår kommuneoverlegen.

Det er som nevnt over, alle fra 65 år og oppover og gruppen 18-64 år med underliggende sykdommer.

Smitten øker

– Det er relativt god oppslutning om fjerde dose i disse gruppene. Men vi ønsker at flere av dem tar fjerde dose, sier Sofie Lund Danielsen.

– Det er høy sannsynlighet for at det blir mye covidsmitte i tiden fremover.

Ifølge FHI er det en nasjonal smittebølge på gang nå.

Også lokalt i Fredrikstad er det økt smittespredning, men kurven går ikke rett til værs.

– Siden det ikke lenger er krav eller anbefaling om testing, vet vi ikke så mye om det generelle smittetrykket, forteller Lund Danielsen.

– Men vi følger med på sykehusinnleggelsene. I ukene 43 og 44 var det en økning i antall innlagte fra vår kommune, men nå har det gått litt ned igjen.

Timebestilling og dropin

– Hvordan får man fjerde dose hvis man ønsker det?

– Denne uken kan alle friske under 65 år bestille time i helseboka, som ved de tidligere vaksinerundene, sier Sofie Lund Danielsen.

Hun henviser til kommunens nettsider for informasjon.

Vaksineringen foregår på vaksinasjonssenteret på Kråkerøy.

– Og det blir dropin så fort som mulig, antagelig fra neste uke, forteller hun.

De andre gruppene, alle over 65 og de under som er i risikogrupper, har allerede tilbud om dropin.

PS: Kommuneoverlegen minner om at influensavaksinen kan tas samtidig som koronavaksinen.

Det er de samme gruppene som er anbefalt å ta begge.

For influensa er det viktig at også barn og unge fra et halvt år til 17 med risikofaktorer får beskyttelse gjennom vaksine. Se kommunens nettsider.