Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt kriminell journalistikk i FB?

Roger Johannessen kritiserer at FB brukte betegnelsen «kriminell» om en som ikke var dømt.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I tirsdagens nettutgave av FB kunne vi se denne nyheten henge høyt oppe på forsiden nesten hele dagen: «I DAG: Stor dramatikk da kriminell gikk berserk i Fredrikstad sentrum»

  • Denne tittelen ble brukt på fronten av f-b.no og i delingen på Facebook. Saken på f-b.no (lenken over) har en annen tittel. Red.

Nøyaktig samme ordlyd benyttet Sarpsborg Arbeiderblad seg av, mens i Halden Arbeiderblad var teksten på forsiden endret til: «Stor dramatikk da fange skulle møte i retten – slo løs tennene på arrestforvarer». NRK kunne melde: Voldstiltalt 21-åring angrep politiansatt på vei til retten.

«Kriminell», «fange» og «voldstiltalt» var betegnelsene mediene brukte for å karakterisere denne personen. Bruken av begrepet «kriminell» om en person som ennå ikke er dømt for de handlingene personen er mistenkt, tiltalt og siktet for, vitner etter min mening, om både dårlig folkeskikk og dårlig presseskikk.

Det vitner om manglende etiske refleksjoner i redaksjonen i FB når det gjelder omtale av personer som muligens er, eller er innblandet i lovbrudd. Både pressens etiske regelverk Vær varsom-plakaten og Norges lover fordømmer FBs praksis:

«Vær varsom med begreper som kan virke stigmatiserende.» (Paragraf 4.3)

«Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom.» (Paragraf 4.5)

«Uten at det foreligger en endelig straffedom fra en uavhengig og nøytral domstol, har alle krav på å bli ansett som uskyldige i henhold til Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter.

Å kalle noen for kriminell uten at det foreligger en dom, vil normalt være erstatningsbetingende som en ærekrenkelse etter skadeerstatningslovens paragraf 3-6a.» (Store Norske Leksikon)

Den som klikket seg inn i FBs artikkel fikk vite at en varetektsfange skulle fremstilles for domstolen, og at han i den forbindelse gikk berserk. Kilden til informasjonen om hendelsen hadde avisa hentet fra Politiet og dommeren. Ingen fikk vite noe om årsaken til at personen gikk berserk, men nrk.no hadde innhentet informasjon fra en annen kilde, nemlig mannens forsvarsadvokat. Av han fikk vi vite: «Jeg møtte ham kort tid etter at det skjedde. Han var forslått. Han har blitt utsatt for pepperspray og slått med batong mot hodet og andre kroppsdeler». Fra samme kilde fikk vi også vite at: «Krimsjef Geir Willadsen i Fredrikstad bekrefter at det ble brukt tvangsmidler i forbindelse med hendelsen.»

Hvorfor var ikke FBs redaksjon interessert i å følge opp saken med informasjon fra flere kilder?

Den 18.11.2018 publiserte FB et debattinnlegg av undertegnede om samme tema, «Kriminell journalistikk?» Den gang avsluttet jeg innlegget med spørsmålet:

«Hvorfor bedriver Fredriksstad Blad denne form for journalistikk?»

Jeg fikk ikke noe svar den gangen.

Nå lurer jeg på: Er det mer penger å tjene på å stigmatisere enkeltpersoner gjennom å kalle noen for «kriminell»?

Kommentarer til denne saken