Fortsatt ingen enighet med fylkeskommunen om butikk her – nå blir det mekling

Det har hittil ikke lykkes Fredrikstad kommune å få fylkeskommunen til å trekke begge innsigelsene mot planene om dagligvarebutikk på Offisersporten. Nå ber kommunen Fylkesmannen om å innkalle til megling.