Norges Banks vurdering er at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden det forrige rentemøtet i desember. Også da ble renten holdt uendret.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ny komité

Dette er det første møtet til den nye Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank.

– Komiteens vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i desemberrapporten, heter det.

Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt vedvarer, opplyses det.

Det vises også til at den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet.

– Var ventet

Avgjørelsen er i tråd med forventningene fra analytikerne, deriblant fra Nordea og DNB.

– Veksten i norsk økonomi viser riktignok tegn til å avta, men dette har vært ventet, ettersom veksten de siste par årene har blitt holdt oppe av investeringsveksten i oljebransjen, slo analytiker Ingvild Borgen Gjerde fast i DNBs morgenrapport.

Nordeas analytikere påpeker at kronen er noe sterkere enn Norges Banks prognoser, mens utviklingen i økonomien er noe mindre.

(NTB)