Takk til Fredriksstad Blad som belyser saken om de to kvinnene som ble satt under forvaltningav NAV. Og særlig takk til Brukerombudet som går ut og reagerer. Dette vitner om hvorfor vi aldri kan tillate oss å gjennomføre kommunedirektørens stadige forslag om å legge ned Brukerombudet i Fredrikstad.

I saken fra Fredriksstad Blad mente NAV at pengene ikke ble brukt riktig. Dermed måtte Skatteetaten opptre som sosialarbeider og formidle at jo, pengene ble brukt riktig, men pengene strakk ikke til.

Der fikk vi tydelig se at det er store klasseskiller i norsk velferd, og at man altfor lett mistenkeliggjør og ettergår dem som har minst fra før.

Nok en gang ser vi dermed et graverende eksempel på at lavtlønnede og fattige mennesker straffes for å være lavtlønnede og fattige.

Det er faktisk slik at flere grunnleggende behov ikke er dekket gjennom felleskapet, og ofte bidrar velferdsstaten til å øke ulikheten mellom folk, stikk i strid med velferdsstatens formål. Dette er et grelt eksempel på det.

Man skulle tro at man har lært noe av den gravalvorlige NAV-skandalen som ble avdekket for noen år tilbake. Der fikk vi tydelig se at det er store klasseskiller i norsk velferd, og at man altfor lett mistenkeliggjør og ettergår dem som har minst fra før. Man blir ikke friskere av å bli pisket, man blir utslitt og syk.

Vi kan ikke akseptere at dette skjer. Mistenkeliggjøring og pisk må byttes ut med tillit og økte inntekter.