Fredrikstad kommune har fraskrevet seg alt ansvar for vedlikeholdet av kanonene i Gamlebyen etter at en av lavettene kollapset torsdag ettermiddag. Nå sier både ordføreren og opposisjonen at de er villige til å inngå samtaler med Forsvarsbygg om det må til for at kanonene skal få stå.

Vil ha en dialog

Ordfører Jon-Ivar Nygård sier til FB at han synes det som har skjedd er trist, og at man nå må finne en løsning.

– Det som har skjedd er svært alvorlig, og det var hell i uhell at ingen ble skadd. Når det er sagt er det Forsvarsbygg som har ansvaret her, og det er ikke noe vi i kommunen kan ta på oss, sier han.

Nygård mener, som de fleste andre, at kanonene er viktige for Gamlebyen og Fredrikstad. Nå håper han Forsvarsbygg vil inngå en dialog med kommunen for å løse problemet.

– Jeg synes det er rart at det ikke har vært klarere avtaler på dette området tidligere. Kanonene er viktige i Fredrikstad-bildet, og dersom det blir nødvendig er vi åpne for å inngå en dialog. Vi ønsker at festningen skal se tiltalende ut, og i et bilde av Fredrikstad inngår kanonene.

Er det noe kommunen kan gjøre for å få fremdrift i denne saken?

– Som sagt er dette Forsvarsbygg sitt ansvar, men vi er absolutt åpne for dialog.

Bildeserie

Se bildene av forfallet på Gamlebyen-kanonene

 

Må avklare forpliktelsene

Også Anita Vik i Fremskrittspartiet og Truls Velgaard i Høyre mener kanonene hører til i bildet av Gamlebyen. Vik sier at det nå blir viktig å få en avklaring i eierforhold og ansvarsavtaler før man avgjør skjebnen til kanonene.

– Jeg synes det er synd at kanonene har forfalt så mye. Er det riktig at de har råtnet til rot er det en sikkerhetsfare, og det må det gjøres noe med, sier hun.

– Så vidt jeg har forstått det har ikke kommunen noe eierskap eller ansvar for vedlikeholdet av kanonene, men viser det seg at kommunen har forpliktelser er det klart at vi må være med på et spleiselag, legger hun til.

Kommunen må tydeliggjøre viktigheten

Også Truls Velgaard har fått med seg diskusjonen som har gått de siste dagene. Han mener det vil bli helt nødvendig med en dialog mellom kommune og stat.

– Her må man finne en løsning, og kommunen kan bidra på det praktiske planet, men dette er en oppgave for Forsvarsbygg, sier han.

Har dere tatt noen stilling til hva som bør eller kan gjøres i denne situasjonen?

– Vi har ingen konklusjon på hva en dialog mellom kommunen og Forsvarsbygg bør resultere i, men det bør bli tydeliggjort overfor Forsvarsbygg at kanonene skal være i Gamlebyen, avslutter han.

Kanonene i Gamlebyen

Torsdag ramlet en av kanonene i Gamlebyen sammen etter at lavetten under den kollapset.

1. juni advarte Gamlebyen-beboer Wiggo Andersen om livsfarlige kanoner i Fredriksstad Blad. Forsvarsbygg opplyste da at de har en avtale om jevnlig tilsyn med kommunens gartner, i tillegg til sikkerhetskontroller to ganger i året.

Etter torsdagens kollaps benekter Fredrikstad kommune at det finnes en avtale om tilsyn og rutiner på dette. Det er nå også usikkerhet i hva sikkerhetskontrollene to ganger i året består i.

Ytterligere to kanoner skal fjernes etter kollapsen og de er sikret med sperrebånd. Varselskilt er satt opp på alle de andre kanonene.

Forsvarsbygg har opplyst at det i dag er rundt 50 kanoner i Gamlebyen