– Det synes jeg er kjempebra, sier ordfører Siri Martinsen.

– Fredrikstad har jo en høy andel barnefattigdom. At vi får drahjelp til tiltak som kan bøte på dette, er viktig.

Utvider ordning

Fredrikstad er plukket ut som en av 60 kommuner som får utvidet SFO-støtte fra regjeringen.

Kommunen får 3,6 millioner kroner fra august, og det skal dekke en fulltidsplass på SFO for førsteklassinger som lever i lavinntektsfamilier.

Dette kommer i tillegg til pengene som regjeringen gir til alle kommuner for at samtlige førsteklassinger skal få 12 timer gratis SFO i uken.

– Nå utvides denne ordningen til en gratis fulltidsplass for dem som trenger det mest, forklarer Siri Martinsen.

– SFO er en viktig arena for læring, vennskap, aktivitet og språk, tilføyer hun.

250 elever

Ifølge regjeringens oversikt over hvilke kommuner som er prioritert, og hvor store summer de får, mottar Fredrikstad kommune tilskudd for 250 elever.

Beløpet på 3,6 millioner kroner er i seg selv ikke nok til å dekke heltidsplass i et helt skoleår for så mange barn.

Men ordfører Martinsen opplyser at summen kommer i tillegg til de statlige midlene som allerede er avsatt til de 12 gratistimene for alle førsteklassinger, som nevnt over.

En heltidsplass koster 2.898 kroner i måneden, og man betaler for elleve måneder i året. Prisen for et helt skoleår blir da 31.878 kroner per elev.

Tilbyr også redusert foreldrebetaling

Fra før tilbyr kommunen redusert foreldrebetaling for SFO. Grensen er satt ved en samlet inntekt i husholdningen på 531.300 kroner i året.

Det betyr at alle familier som tjener mindre enn dette, kan søke om å få redusert SFO-pris, til seks prosent av skattepliktig bruttoinntekt.

Om den samme inntektsgrensen vil bli brukt for å få gratis heltidsplass, er foreløpig uvisst.

Kommunen har selv søkt om støtte gjennom regjeringens ordning. Det er Utdanningsdirektoratet som har vurdert søknadene og fordelt pengene.