Første driftsår har vært en berg-og-dal-bane for driverne på City Scene

1. juli 2019 tok City Scene Produksjoner over driften på City Scene etter Kulturværste. Det siste året har det gått fort opp, og veldig fort ned.